1 czerwca rusza Strefa Płatnego Parkowania

890

Strefa Płatnego Parkowania rusza 1 czerwca, ale już teraz można zakupić abonament. Biuro SPP mieści się w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 109/111 i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

W Tomaszowie Mazowieckim od 1 czerwca obowiązywać będą następujące abonamenty:

 • abonament na podstrefę A, który uprawnia do parkowania w obszarze całej Strefy (podstrefy A i B) przez okres ważności abonamentu (miesiąc lub rok) bez opłat;
 • abonament na podstrefę B, który uprawnia do parkowania w obszarze podstrefy B przez okres ważności abonamentu (miesiąc lub rok) bez opłat;
 • abonament N+ dla osób posiadających kartę osoby niepełnosprawnej, który uprawnia do parkowania w obszarze Strefy przez okres ważności abonamentu (miesiąc, kwartał, 6 m-cy, rok), poza miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych bez opłat;
 • abonament Parking +, przeznaczony dla osób posiadających Kartę tomaszowianina, który uprawnia przez okres 1 roku do parkowania w podstrefie B bez opłat, natomiast w przypadku zaparkowania w podstrefie A, konieczne jest wykupienie biletu jednorazowego, jednakże za obniżona opłatą;
 • karta opłaty zryczałtowanej, dedykowana przedsiębiorcom, która uprawnia przez okres 1 m-ca do parkowania na wyznaczonym miejscu na obszarze danej podstrefy (zastrzeżone stanowisko postojowe).

Aby wykupić abonament, należy złożyć wniosek o wydanie Karty abonamentowej  i uiścić w biurze SPP stosowną opłatę.  Wnioski, stawki opłat abonamentowych i jednorazowych, a także wszelkie informacje na temat funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim dostępne są w biurze SPP lub na stronie internetowej www.mzktomaszow.pl/strefa-platnego-parkowania/. Po wykupieniu abonamentu, należy pamiętać, aby parkując w obszarze Strefy od dnia 1 czerwca b.r. właściwie oznakować pojazd, poprzez umieszczenie abonamentu czy karty i/lub biletu parkingowego na desce rozdzielczej  auta.

Dodatkowe informacje na temat SPP w Tomaszowie Mazowieckim

Strefa Płatnego Parkowania obowiązywać będzie tylko przy urzędach i w centrum. Obszar SPP został wyznaczony na podstawie konsultacji z mieszkańcami. Płatne parkowanie będzie obowiązywać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17.00.

Na terenie funkcjonować będą dwie podstrefy: A i B.

Podstrefa A obejmuje:

 • al. Piłsudskiego od ul. Krzyżowej do ul. Grunwaldzkiej,
 • ul. Grunwaldzką od Al. Piłsudskiego do ul. Wschodniej,
 • ul. Wschodnią na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Polnej
 • ul. Polną na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Jerozolimskiej
 • ul. Jerozolimską na odcinku od ul. Polnej do ul. Św. Antoniego
 • Plac Kościuszki,
 • al. Piłsudskiego do ul. Krzyżowej,
 • ul.  św. Antoniego od ul. Mościckiego do ul. Szkolnej (po dwóch stronach ulicy)
 • ul. Tadeusza Kawki,
 • ul. Szkolną na odcinku od ul. Św. Antoniego do ul. Bohaterów 14 brygady
 • ul. P.O.W.

Podstrefa B obejmuje:

 • ul. B. Meca
 • ul. Zachodnią
 • ul. ks. St. Grada

Pobór opłat jednorazowych w obszarze strefy rozpocznie się 1 czerwca br. Każdy z użytkowników strefy będzie mógł zapłacić za postój kupując bilet w parkomacie (opłata wnoszona bilonem lub kartą płatniczą) lub przez Internet czy za pomocą telefonu komórkowego (przy użyciu specjalnej aplikacji).

Ulgi dla mieszkańców miasta

Posiadacze Karty Tomaszowianina w cenie 20 zł mogą zakupić Kartę Parkingową Parking+, dzięki której będą mogli parkować w Podstrefie B bez opłat, a w podstrefie A – wykupując bilet jednorazowy za obniżoną opłatą. Należy pamiętać, aby po zaparkowaniu pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania umieścić na desce rozdzielczej  auta abonament czy kartę i/lub bilet parkingowy.

Stawki opłat jednorazowych  dla użytkowników parkujących w obszarze podstrefy A:

Wysokość opłaty w zł Dla posiadaczy karty abonamentowej Parking + Dla pozostałych użytkowników Strefy
1) za pierwsze 1/2 godziny 0,50 1,00
2) za pierwszą godzinę 1,50 2,00
3) za drugą godzinę 1,80 2,40
4) za trzecią godzinę 2,10 2,80
5) za czwartą i kolejną godzinę 1,50 2,00
6) za dzienny postój w godzinach funkcjonowania Strefy 10,00 15,00

 

Stawki opłat jednorazowych  dla użytkowników parkujących w obszarze podstrefy B:

Wysokość opłaty w zł
1) za pierwszą godzinę 1,00
2) za drugą godzinę 1,20
3) za trzecią godzinę 1,40
4) za czwartą i kolejną godzinę 1,00
5) brak możliwości wniesienia opłaty za całodzienny postój

 

Osoby fizyczne czy firmy często korzystające z miejsc postojowych w obszarze Strefy, będą miały możliwość wykupienia abonamentu parkingowego, a przedsiębiorcy – nawet zastrzeżonego miejsca postojowego. Symboliczną opłatę wniosą osoby posiadające Kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, przewidziano również zniżki dla osób posiadających Tomaszowską Kartę Dużej Rodziny 3+.

Stawki opłat abonamentowych w podziale na podstrefy (w zł)
Podmioty/rodzaj abonamentu miesięczna kwartalna półroczna roczna
A B A B A B A B
osoby fizyczne zameldowane w obszarze danej podstrefy, pierwszy pojazd (karta abonamentowa na daną podstrefę) 20 10 120 60
osoby fizyczne zameldowane w obszarze danej podstrefy, kolejny pojazd (karta abonamentowa na daną podstrefę) 120 90 600 350
przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie miasta oraz osoby fizyczne zameldowanie w Tomaszowie Mazowieckim poza obszarem danej podstrefy (karta abonamentowa na daną podstrefę) 120 60 600 350
osoby fizyczne posiadające Tomaszowską Kartę Dużej Rodziny 3+, pierwszy pojazd (karta abonamentowa na daną podstrefę) 20 10 120 60
osoby fizyczne posiadające Tomaszowską Kartę Dużej Rodziny 3+, kolejny pojazd (karta abonamentowa na daną podstrefę) 120 90 600 350
osoby fizyczne posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej (abonament N+) 5 5 8 8 10 10 15 15
osoby fizyczne posiadające Kartę tomaszowianina (abonament Parking +) 20* 20*
zastrzeżone stanowisko postojowe w godzinach funkcjonowania Strefy (karta opłaty zryczałtowanej) 500 500

 

Za postój w obszarze Strefy  nie będą musiały wnosić opłat osoby prowadzące trwale oznakowane pojazdy należące do służb miejskich, pogotowia, Starostwa Powiatowego oraz Prokuratury Rejonowej, a także motocykliści, inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane (posiadające stosowną legitymację). Radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę rozszerzającą katalog osób uprawnionych do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania bez opłat o właścicieli (współwłaścicieli, najemców, leasingobiorców) pojazdów hybrydowych.  Z wnoszenia opłat zwolnieni są na mocy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych właściciele pojazdów elektrycznych.

Kto jest operatorem Strefy Płatnego Parkowania?

Operatorem Strefy jest Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., w którego siedzibie funkcjonuje biuro Strefy Płatnego Parkowania. W biurze zarówno mieszkańcy miasta jak i goście mogą m.in. uzyskać wszelkie informacje na temat funkcjonowania i organizacji SPP, a także zakupić abonamenty czy karty parkingowe. Obsługa klientów odbywa się w godzinach funkcjonowania strefy, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Źródło: Urząd Miasta