E-składka zyskała przychylność przedsiębiorców

600

Nowy sposób wypełniania przelewów do ZUS spowodował, ze wpłaty na kontach księgują się w terminach i bez błędów. Średnio 143 tys. płatników z naszego województwa co miesiąc opłaca składki na ubezpieczenia. Od stycznia do 21 maja br. płatnicy wpłacili ok. 5,7 mld zł.

Wyeliminowane błędy we wpłatach

Od początku bieżącego roku zmieniły się zasady opłacania składek, dzięki czemu przedsiębiorca opłaca składki jednym zwykłym przelewem. Nowy sposób opłacania składek spowodował, że do  Funduszy zarządzanych przez ZUS trafia więcej pieniędzy, a płatnicy popełniają mniej błędów dokonując wpłat. W kwietniu na ok.2,3 mln wpłat dokonanych w całym kraju na indywidualne numery rachunków składkowych, popełniono tylko 18 błędów, które niemal natychmiast wyjaśniono z płatnikami.

Informacje dla płatników w listach z ZUS

Po wprowadzeniu indywidualnych numerów rachunków składkowych bieżące wpłaty
w pierwszej kolejności księgowane są na najstarsze zaległości. Dla przedsiębiorców, którzy zgłosili się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego taki sposób rozliczeń niesie za sobą niebezpieczeństwo utraty prawa do świadczeń z tego ubezpieczenia, jeżeli zaległości nie zostaną opłacone lub rozłożone na raty. Dlatego też do tych przedsiębiorców jako pierwszych ZUS rozsyła informację o rozliczeniu konta. Kontynuowana jest także wysyłka informacji do pozostałych płatników. W województwie łódzkim dotychczas wysłano ponad 15 tys. informacji. W całym kraju,
ok 341 tys.

Prawie 6 mld zł z wpłat w łódzkim

W całym kraju przez ostatnie 5 miesięcy wpłynęło ponad 12 mln przelewów do ZUS na kwotę 104,5 mld zł. W województwie łódzkim od początku roku dokonano 766 tys. wpłat na kwotę niemal 5,7 mld zł.

Średnio miesięcznie w naszym województwie dokonywanych jest prawie 156 tys. wpłat przez średnio 143 tys. płatników. Najwięcej opłacających składki płatników zarejestrowanych jest w I Oddziale ZUS w Łodzi – prawie 64 tys., następnie w II Oddziale ZUS w Łodzi – 45 tys. i w Oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – 34,5 tys.

Najwięcej składek w tym roku wpłynęło do I Oddziału ZUS w Łodzi na kwotę: 2,7 mld zł, następnie do II Oddziału ZUS w Łodzi wpłynęły składki na kwotę 1,5 mld zł i do Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – 1,4 mld zł.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego