„Trójka” druga w Polsce!

501

Gimnazjum nr 3 zajęło drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Jesteśmy cyfrowobezpieczni!”. 24 maja komisja konkursowa zakończyła ocenę działań z zakresu cyberbezpieczeństwa prowadzonych od września 2017 roku do kwietnia 2018 roku  przez szkoły biorące udział w trzeciej edycji konkursu. Projektowi patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 Podstawowym celem konkursu było motywowanie szkół do podejmowania działań promujących zasady bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów szkół oraz ich rodziców. Do konkursu zgłosiło się 159 szkół w pięciu kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja oraz placówki ponadgimnazjalne (licea, technika i zasadnicze szkoły zawodowe) z terenu całego kraju.

W ramach rywalizacji w konkursie „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” szkoły zbierały punkty za realizację we własnej placówce oraz w lokalnym środowisku zadań nawiązujących do bezpiecznego korzystania z sieci INTERNET.

Zaangażowanie uczniów i nauczycieli z „Trójki” w realizację 10 zadań konkursowych  zaowocowało II miejscem w Polsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Nagrodą dla uczniów będzie sfinansowanie udziału 28 osób (w tym trzech opiekunów) w obozie edukacyjnym, organizowanym przez Stowarzyszenia Miasta w Internecie. W ramach nagrody pokryte zostaną koszty organizacji transportu, noclegów w Tarnowie (pobyt  7 dniowy), wyżywienia oraz zajęć merytorycznych.

Opiekunowie grupy konkursowej dziękują wszystkim nauczycielom za włączenie się w działania, rodzicom za udział w szkoleniach i spotkaniach, uczniom za różnorodne inicjatywy podejmowane w ramach realizacji zadań konkursowych (zajęcia z przedszkolakami, w sąsiednich szkołach podstawowych, udział w konkursach, w tym pod patronatem Pana Marcina Witko – Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na film lub prezentację multimedialną pod hasłem „Zagrożenia  w sieci”, na fraszkę czy mem propagujący bezpieczeństwo w sieci, happeningi, ulotki, publikacje i wiele, wiele innych).

Gratulujemy sukcesu, który jest wspólnym dziełem społeczności szkolnej. Oprócz wiedzy i umiejętności nabytych podczas realizacji zadań konkursowych pozostaje jeszcze jedna – bardzo ważna – wspólnota i przeświadczenie że razem, gdy przyświeca nam wspólny cel, możemy osiągnąć bardzo wiele.

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego