Pożegnanie z policyjnym mundurem

587

30 maja 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się pożegnanie nadkom. Katarzyny Dutkiewicz-Pawlikowskiej, wieloletniego oficera prasowego tomaszowskie policji. 

Funkcjonariuszka ze służby w policji odeszła po 17 latach pracy, w tym przez 12 lat zajmowała się obsługą prasową policji, a także współpracą z różnymi instytucjami oraz profilaktyką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Policjantkę pożegnał Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. insp. Szymon Herman oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Maz. mł. insp. Wojciech Tatar, którzy wręczyli jej w imieniu policjantów pamiątkowy dyplom oraz zdjęcie, a także podziękowali za dotychczasową służbę.

W uroczystości udział wzięli nie tylko policjanci i pracownicy cywilni jednostki, ale także przedstawiciele służb i instytucji, z którym na co dzień policjantka współpracowała. Nie zabrakło także lokalnych przedstawicieli mediów. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji podziękowania za lata służby złożyli jej mł. insp. Joanna Kącka oraz nadkom. Adam Kolasa, rzecznicy prasowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Źródło: KPP