Przybywa zatrudnionych i ubezpieczonych cudzoziemców

741

Przez 4 miesiące w województwie łódzkim aż o 6 tys. wzrosła liczba zatrudnionych i ubezpieczonych cudzoziemców. Obecnie liczba ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców na terenie województwa łódzkiego przekracza 32 600 osób.

 W całym kraju od końca ubiegłego roku do 30 kwietnia br. o 54 tys. podniosła się liczba cudzoziemców opłacających składki do ZUS. Obecnie zgłoszonych do ubezpieczeń jest
ok. 494 tys. obywateli innych państw. Najwięcej pochodzi z Ukrainy – ponad 360 tys.
W sumie na terenie województwa ubezpieczonych w ZUS jest 32,6 tys. obcokrajowców,
w tym – 17,3 tys. w I Oddziale ZUS w Łodzi, 6,4 tys. w II Oddziale ZUS w Łodzi i 8,9 tys.
w Oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim.

W województwie łódzkim tak jak w całym kraju, najwięcej ubezpieczonych cudzoziemców pochodzi z Ukrainy – 26 tys. osób. Przez 4 miesiące do województwa napłynęło 5 600 osób tej narodowości. Najwięcej przedstawicieli Ukrainy zatrudnionych jest na terenie działania I Oddziału ZUS w Łodzi  – 13 661, następnie w Oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – 7 828 i w II Oddziale ZUS w Łodzi – 4 833.

Warto zauważyć, że w omawianym czasie, aż o 200 proc. wzrosła w województwie liczba ubezpieczonych Mołdawian. Na koniec roku było 193 Mołdawian a na koniec kwietnia już 609, czyli mamy różnicę ponad 400 osób. Najwięcej tych obcokrajowców przybyło
w I Oddziale ZUS w Łodzi. Tu liczba Mołdawian wzrosła z 64 w grudniu do 371 w kwietniu. W II Oddziale ZUS w Łodzi z 26 liczba osób z Mołdawii wzrosła do 123 a w tomaszowskim Oddziale ZUS – ze 103 na 115.

Na naszym terenie można także spotkać pracujących i ubezpieczonych pracowników
m.in. z Białorusi – 973; Indii – 355; Gruzji – 299; Rosji – 267; Wietnamu – 230; Turcji – 224, ale także Włoch – 189; Francji – 98 i Niemiec – 82.

Pamiętajmy, że cudzoziemiec zatrudniony przez polskiego pracodawcę na terenie naszego kraju podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce i tu odprowadza składki, chyba że wyjątkowo umowa między Polską a macierzystym krajem pracownika wyklucza taką sytuację.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego