Debatowaliśmy o niepodległości

827

18 czerwca uczniowie klas I b-ch i I men pod opieką nauczycieli historii mgr Katarzyny Kozioł-Machel oraz mgra Macieja Błaszczyka wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej „W 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”, która odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego.

Koordynatorami konferencji byli: Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi dr Dariusz Rogut oraz Starosta Tomaszowski Mirosław Kukliński.
Uczniowie wysłuchali następujących wykładów:
– dr hab. Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki) „Zet” w walce o niepodległą Polskę (1886-1918)
– dr hab. Marek Dutkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim) „Lekarze i medycy Legionów Polskich – portret zbiorowy
– prof. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Idea niepodległości Polski w działalności Józefa Piłsudskiego (1892-1918)
– dr hab. Danuta Jastrzębska – Golonka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Problematyka niepodległości w edukacji polonistycznej w okresie II RP i latach powojennych
– prof. Tadeusz Wolsza (Polska Akademia Nauk w Warszawie) Prognozy Józefa Piłsudskiego z 1914  wr. w sprawie przebiegu nieuchronnego konfliktu zbrojnego
– dr Sebastian Pilarski (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi) Polityka zagraniczna piłsudczyków (1926-1939) – złożenia i realizacja
– dr hab. Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie) Wojsko w polityce obozu piłsudczykowskiego w okresie dekompozycji (1935-1939)
– dr Dariusz Rogut (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi)  W drodze do niepodległości. Płk Franciszek Studziński „Kotlina” (1893-1964)
Konferencja była niewątpliwie okazją do pogłębienia wiedzy z okresu, który dla wszystkich Polaków był niezwykle wymagający i trudny.
Kolejne przedsięwzięcia już w nowym roku szkolnym.

Źródło: II LO im. S. Żeromskiego