SP 14 będzie nosić imię Orła Białego

968

Na wniosek dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim,  radni Rady Miejskiej zdecydowali o nadaniu placówce imienia Orła Białego.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: „Orzeł Biały jako patron Szkoły Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym    nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim będzie symbolem ponadczasowym, znakiem odwagi i heroizmu, wzniosłości idei, potęgi, wiary oraz optymizmu, siły fizycznej i twórczej. Tak jak legendarny Lech wybrał kiedyś postać orła na swój znak, tak i społeczność szkolna wybrała go jako swego patrona. Z jednej strony nobilitacja, z drugiej zobowiązanie. Wizerunek majestatycznego Orła na sztandarze szkoły to ogromne wyróżnienie. Nadanie imienia Orła Białego będzie zobowiązywać szkołę do kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży z ogromnym naciskiem na szerzenie poszanowania wielowiekowej tradycji naszej Ojczyzny”.

Radni przyjęli uchwałę podczas obrad 28 czerwca br. Przed głosowaniem uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 zaprezentowali część artystyczną o charakterze patriotycznym.

Źródło: Urząd Miasta