„Žalgiris 2018”

754

W dniach od 23 do 27 lipca 2018 r. odbędzie się międzynarodowy obóz młodzieży „Žalgiris 2018” na Litwie. Obóz tego typu organizowany jest corocznie i ma na celu wzmacnianie współpracy międzynarodowej poprzez pogłębienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i obrony. Jednocześnie stanowi płaszczyznę umożliwiającą promowanie podwyższania sprawności fizycznej oraz zdrowego trybu życia. Daje również możliwość doskonalenia znajomości języków obcych.
Polskę w tym roku reprezentować będą uczniowie z dwóch szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjlnych nr 1 z Tomaszowa Mazowieckiego i Zespołu Szkół Akademickich z Włocławka. Szkoły te zostały wybrane przez Biuro do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej jako najlepsze pod względem wyszkolenia wojskowego spośród szkół realizujących program certyfikowanych pionów klas wojskowych.
Specjalny patronat nad wyjazdem kadetów z naszego miasta objął Starosta Tomaszowski Mirosław Kukliński, który w szkoleniu uczniów klas wojskowych widzi ważny element wychowania patriotycznego współczesnej młodzieży.

Źródło: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki