Korekta rozkładu wakacyjnego

933

Od 18 lipca br. zmiany w rozkładzie jazdy dla linii Nr 1, 4, 6, 7 i 9.  Korekty wynikają z realizacji wniosków zgłoszonych do rozkładu wakacyjnego.

 LINIA Nr  1

  w dniu powszednim opóźnieniu ulegną kursy:

– z dworca z godz.: 6:12 na 6:22, 7:17 na 7:30,

– z Dąbrowskiej: z godz. 6:46 na 7:04,

dla rozkładu sobotniego opóźnieniu ulegną kursy:

– z dworca z godz.: 6:18 na 6:22,

– z Dąbrowskiej z godz. 6:49 na 7:04,

dla rozkładu niedzielnego opóźnieniu ulegną kursy:

– z dworca z godz: 6:20 na 6:22, 7:19 na 7:30, 18:19 na 18:22, 19:19 na 19:30,

– z Dąbrowskiej z godz.: 6:50 na 7:04, 7:50 na 7:53, 18:50 na 19:04, 19:50 na 19:53;

LINIA Nr  4:

w dni powszednie wprowadza się dwa dodatkowe kursy o godz.:

18:30 z Zawadzkiej i 19:05 z Brzustówki.

dla rozkładu sobotniego i niedzielnego zostaje przyspieszony kurs z pętli Zawadzka z godz. 5:05 na godz. 4:51, który realizowany będzie z przystanku ul. Warszawska – Dz. Polskich,

ponadto wprowadza się korekty w rozkładzie dla niżej opisanych kursów:

– dla rozkładu sobotniego:

– kursy z Zawadzkiej z godz.:

 6:04 na 5:34, 7:04 na 6:34, 18:00 na 18:30, 19:00 na 19:30, 20:05 na 20:17,

 wprowadza się dodatkowy kurs o godz. 7:34,

 – kursy z Brzustówki z godz.:

5:38 na 5:07, 6:37 na 6:04, 7:37 na 7:04, 18:38 na 19:05, 19:38 na 19:53,

wprowadza się dodatkowy kurs o godz. 8:02;

 – dla rozkładu niedzielnego: 

– kursy z Zawadzkiej z godz.:

 6:06 na 5:34, 7:06 na 6:34, 18:01 na 18:30, 19:01 na 19:30, 20:06 na 20:17

– kursy z Brzustówki z godz.:

5:38 na 5:07, 6:38 na 6:04, 7:38 na 7:04, 18:38 na 19:05, 19:38 na 19:53

 LINIA Nr  6:

Dni powszednie: kurs z PCK zostaje przyspieszony z godz. 5:53 na godz.:5:45

 LINIA Nr 7:

Sobota: kurs z Smugowej zostaje przyspieszony z godz. 4:35 na 4:27

LINIA Nr 9:

Dni powszednie: kurs w dworca zostaje opóźniony z godz. 14:48 na 15:02