Rewitalizacja Parku „Solidarność”. Powstanie nowa muszla koncertowa

663

Miasto uzgadnia z konserwatorem zabytków zakres prac rewitalizacji Parku „Solidarność”. Na pewno inwestycja przebiegnie w dwóch etapach. Najpierw przebudowany zostanie amfiteatr, a kolejnej fazie renowacji doczeka się zabytkowy park.

Ze względu na konieczny udział konserwatora zabytków w procesie uzgadniania i projektowania, prace budowlane związane z odbudową muszli rozpoczną się w drugim kwartale przyszłego roku. – Najprawdopodobniej kształt amfiteatru zostanie zachowany. W ramach prac wykonane zostaną też nowe miejsca dla publiczności – mówi Tomasz Jurek, wiceprezydent Tomaszowa Mazowieckiego.

W drugim etapie zaplanowano rewitalizację zabytkowego parku. Prace będą zbliżone do tych, które są obecnie wykonywane w Parku Bulwary. Miasto musi jednak wziąć uwagę opinie konserwatora zabytków.

Z jakich środków zostanie sfinansowana rewitalizacja Parku „Solidarność”? Miasto chce pozyskać na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Źródło: Urząd Miasta