Święto Straży Miejskiej

716

W Dzień Strażnika Miejskiego, w Sali Obrad Urzędu Miasta odbyła się uroczystość podczas której tomaszowscy strażnicy otrzymali awanse i nagrody. Komendant Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim podziękował również osobom, które w szczególny sposób wspierają działania jednostki na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Na stanowisko starszego strażnika awansowali: strażnik Wioletta Bielas i strażnik Katarzyna Karczemska, a na stanowisko specjalisty awansowała młodszy specjalista Marlena Janicka.

Ponadto nagrody otrzymali: zastępca komendanta Waldemar Świątek, starszy inspektor Roman Rajski, inspektor Daniel Duła, specjalista Jarosław Sęk, specjalista Joanna Nowak, młodszy specjalista Mariusz Sęk, starszy strażnik Mariusz Gonera, strażnik Katarzyna Karczemska oraz Martyna Tkaczyk.

W trakcie uroczystości, komendant Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim Sławomir Wieruszewski złożył podziękowania osobom, które w sposób szczególny wspierają działalność tomaszowskiej jednostki. Wyróżnieni zostali: prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko, sekretarz miasta Katarzyna Marchewka, dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej pułkownik dyplomowany Adam Marczak, dowódca Jednostki Strzeleckiej 1002 i szef Centrum Monitoringu Miejskiego Monika Malczewska, komendant Komendy Powiatowej Policji inspektor Szymon Herman, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji podinsp. Wojciech Tatar, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Wanda Rybak, komendantem Powiatowej Straży Pożarnej Krzysztof Iskierka.

Źródło: Urząd Miasta