XII Ogólnopolski Spływ Kajakowy Pilica Zachwyca im. Doroty Ambroziak

435

Klub Sportowy AMBER w Tomaszowie Mazowieckim oraz Amber.Travel zapraszają na XII Ogólnopolski Spływ Kajakowy Pilica Zachwyca  im. Doroty Ambroziak, który odbędzie się w dniach 07.09. – 09.09.2018 r.  na trasie spływu rzeki Wolbórki oraz rzeki Pilicy.
Celem spływu jest poznanie walorów turystycznych m.in.  miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Zapoznanie się z zagospodarowaniem doliny rzeki Pilicy. Propagowanie turystyki i sportu kajakowego, jako formy aktywnego wypoczynku. Podnoszenie sprawności fizycznej.

Warunki uczestnictwa: 

  • Ukończone 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
  • Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność, a wyrazem przyjęcia tego warunku jest własnoręczny podpis na karcie zgłoszenia.
  • Wszyscy uczestnicy płyną w nałożonych kamizelkach asekuracyjnych.
  • Opłacenie wpisowego.

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 05 września 2018 r. na formularzu on-line i na e-mail: biuro@amberklub.pl Dodatkowych informacji udziela:  Andrzej Ambroziak 602 32-10-35.

Źródło: Urząd Miasta