Spotkanie przedstawicieli Łódzkiego Akceleratora Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

364

11 września o godz. 12 w Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Maz. pl. Kościuszki 18, odbędzie się spotkanie przedstawicieli Łódzkiego Akceleratora Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Podczas spotkania zostanie przedstawiona propozycja udziału w ogłoszonym właśnie konkursie granatowym, dającym możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe młodym organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym na realizację działań ze sfery pożytku publicznego.

Łódzki Akcelerator Obywatelski to inicjatywa Okręgu Łódzkiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, której celem jest m.in.:

  • zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne,
  • zwiększenie uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych,
  • zaangażowanie młodych ludzi w realizacje projektów obywatelskich
  • zwrócenie uwagi na ważność podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Wstęp wolny, zapraszamy.