„Niebieski Piknik”

465

W czwartek, 6 września 2018 roku, uczniowie klasy 3a i 3b SP Nr 12 uczestniczyli w „Niebieskim Pikniku”, zorganizowanym przez Komendę Policji w naszym mieście z okazji święta Policji. Piknik odbył się na płycie pl. T. Kościuszki.

Dzieci miały możliwość obejrzenia sprzętu policyjnego, np. motocykli, radiowozów, więźniarki, łodzi motorowej policji wodnej. Uczestniczyły w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przymierzały stroje policyjne i wojskowe oraz obcowały z wyszkolonym psem policyjnym. Wyjątkowo interesujący był pokaz zatrzymania szczególnie niebezpiecznego przestępcy, zorganizowany przez policjantów służby antyterrorystycznej oraz pokaz neutralizacji ładunku wybuchowego. Dzieci oglądały także stanowiska innych służb: wojska, Straży Pożarnej, WOPR-u, Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, Miejskiego Centrum Kultury, a także stanowisko Kina Helios. Na zakończenie pikniku uczestniczyły w nauce tańca z Kobos Dance.

Uczniów po wszystkich stanowiskach oprowadzał mł. asp. Grzegorz Kołodziejski. Ciekawie opowiadał o pracy w policji oraz cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania dzieci, za co serdecznie dziękują uczniowie wraz z wychowawczyniami.

Źródło: SP Nr 12 im. Jana Pawła II