Dom Dziennego Pobytu dla seniorów otwarty!

884

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Nowoczesne sale, sprzęt do rehabilitacji, zajęcia, warsztaty – to wszystko w Domu Dziennego Pobytu. Zakończył się remont budynku po byłej „Przyjaźni”. Jutro dzień otwarty, a od poniedziałku placówka będzie dostępna dla wszystkich seniorów.

Dom dziennego pobyru w środku
Foto: Urząd Miasta

Podczas dnia otwartego (6 października 2018 roku od godz. 10.00 do 15.00)  wszyscy mieszkańcy i seniorzy będą mogli zwiedzić pomieszczenia przeznaczone na oraz klubu seniora. Podczas tego dnia zaprezentują się partnerzy programu. Będzie stoisko:  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na którym zaprezentowane zostaną prace  grupy  „Spryciarek”  i występ zespołu lokalnego  „Jesienne Słowiki”, Fundacji: Nu Med. –  mierzenie ciśnienia i poziomu krwi, analiza składu ciała, oraz ratownictwo medyczne pokaz pierwszej pomocy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  – pracownicy udzielać będą informację o planowanych działaniach i możliwości uczestnictwa w zajęciach.

Przypomnijmy miejsce powstało dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W nowocześnie wyposażonych salach przeznaczonych na Klub Seniora realizowane będą warsztaty organizowane przez stowarzyszenia senioralne będące partnerami projektu.  W ofercie znajdują się zajęcia ruchowe, warsztaty muzyczne, rękodzieła, teatralne, florystyczne, kulinarne, z zakresu bezpieczeństwa oraz spotkania dotyczące edukacji zdrowotnej.  Organizowane będą również wyjazdy kulturalne do teatru czy kina lub na basen.

W najbliższym czasie uruchomiona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Zakupione zostaną tzw. „przyciski sos” zapewniające bezpieczeństwo osobom chorym, którzy nie opuszczają miejsca swojego zamieszkania. Stowarzyszenia senioralne będą prowadzić różnego rodzaju warsztaty i spotkania odpowiadające zainteresowaniom uczestników. Opiekunowie osób niesamodzielnych zostaną wzbogaceni o niezbędną wiedzę zdobytą podczas przeprowadzonych spotkań z dietetykiem, pielęgniarką, rehabilitantem czy psychoonkologiem. Cały czas prowadzony jest nabór osób chcących skorzystać z oferowanego, różnorodnego wsparcia.

Zgłoszenia przyjmowane są przez pracowników socjalnych w Krajowym Stowarzyszeniu Seniorów „Pasja”, w Szkole Podstawowej nr 10, w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, św. Antoniego 21 oraz w Klubie Seniora „Słoneczna Jedynka” ul. Maya 11/13.

Nad całością realizacji projektu oraz współpracą z Partnerami projektu czuwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Partnerzy projektu: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina Tomaszów Mazowiecki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacja Mu-Med, Krajowe Stowarzyszenie Seniorów „Pasja”, Polski Związek Emerytów Rencistów Inwalidów.