Podsumowanie projektu edukacji patriotycznej młodzieży szkolnej

487

Autor: I LO im. Jarosława Dąbrowskiego

W dniu 17 października 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi odbyła się Międzyszkolna Konferencja Wojewódzka pt.,, Wyzwolenie regionu łódzkiego spod okupacji austriackiej i niemieckiej w listopadzie 1918 roku w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości’’ będąca podsumowaniem projektu edukacji patriotycznej młodzieży szkolnej pt. „Regionalna edukacja historyczna i wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej, oparte na miejscowych tradycjach walk o niepodległość POLSKI”. Wzięło w niej udział dwóch uczniów naszej szkoły: Antoni Panfil 3B i Franciszek Goska z 3A wraz z opiekunem panią Dorotą Chruścielewską-Chojnacką. Wysłuchali oni wykładów i prezentacji dotyczących 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz obejrzeli okolicznościową wystawę. Celami projektu było przeprowadzenie atrakcyjnych przedsięwzięć w zakresie wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży szkolnej, opartego na tradycjach walk o niepodległość Polski, oraz popularyzacja najciekawszych przedsięwzięć szkolnych. Na zakończenie uczniowie otrzymali książki oraz certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.