Rozstrzygnięcie konkursu ”Eko-Pocztówka”

739

Za nami rozstrzygnięcie kolejnej edycji konkursu plastycznego”EKO-POCZTÓWKA”.
Dziękujemy za udział. Gratulujemy laureatom i zapraszamy w przyszłym roku.

Protokół
konkursu plastycznego ”EKO Pocztówka” zorganizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, filię Miejski Ośrodek Kultury w 2018 r.

Jury w składzie:
Maria Bunzel artysta amator z Tomaszowa Maz.
Grażyna Srebrzyńska kustosz Muzeum w Tomaszowie Maz.
Bożena Gajda sekretarz – plastyk pracownik MCK filia MOK w Tomaszowie Maz.

Dokonało oceny prac plastycznych zgłoszonych do konkursu.
Celem konkursu plastycznego było przetworzenie obserwowanej przyrody
(poprzez różnorodność i pełną dowolność technik),
-pokazanie urokliwych zakątków, zjawisk przyrodniczych, pomników przyrody, współistnienia architektury z przyrodą, różnorodności ukształtowania terenu, bogactwa świata roślin i zwierząt,
-pobudzanie aktywności twórczej uczestników,
-uwrażliwienie na odbiór środowiska naturalnego w zakresie estetycznym i ekologicznym,
-rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska,
-wyzwalanie i utrwalenie potrzeby życia ekologicznego
W konkursie udział wzięło 163 osoby dostarczając prace plastyczne, w tym nagrodzono 36 osób
Konkurs oceniany był w 3 kategoriach wiekowych:
I -III
IV – VI
VII-VIII i gimnazjum

Kat. dzieci kl. I – III

I miejsce Oliwia Geszcz

I miejsce Błażej Czapnik

II miejsce Wiktoria Burchard

II miejsce Tymoteusz Woźniak

III miejsce Piotr Jabłoński

III miejsce Oriana Otto

wyróżnienie Franciszek Chaber

wyróżnienie Adam Sidwa

wyróżnienie Nela Wielgus

Kat. dzieci kl. IV – VI

I miejsce Roksana Marcinkowska

I miejsce Bartosz Niewiadomski

I miejsce Nina Kociucka

I miejsce Julia Wójcik

II miejsce Klaudia Jodłowska

II miejsce Iga Smejda

II miejsce Zuzanna Chyła

III miejsce Natalia Plich

III miejsce Julia Godlewska

III miejsce Jan Małagocki

III miejsce Wanessa Gawarzyńska

III miejsce Michał Szymański

wyróżnienie Oliwia Srogosz

wyróżnienie Antoni Zaborowski

wyróżnienie Kinga Kaczmarska

wyróżnienie Wojciech Puzynowski

wyróżnienie Zofia Majda

Kat. dzieci kl. VII-VIII i gimnazjum

I miejsce Oliwia Piotrowska

I miejsce Jakub Gajewski

II miejsce Marcel Sobczyk

II miejsce Nina Siarkiewicz

II miejsce Natalia Mikina-Witkowska

III miejsce Marcel Staniec

III miejsce Sebastian Stępień

wyróżnienie Aleksander Rek

wyróżnienie Jakub Kulbat

wyróżnienie Zuzanna Czernic

Jury wyraża uznanie dla uczestników konkursu za wrażliwość artystyczną i szeroką różnorodność zastosowanych technik plastycznych i bogactwo pomysłów. Ocenia także, że zastosowana w pracach wrażliwość twórców pozwoliła im dostrzec istotę tematu konkursu. Nagrody ufundowane zostały przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.