Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół w Powiecie Tomaszowskim za rok szkolny 2017/2018

679

Autor: Starostwo Powiatowe

24 października 2018 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się podsumowaniu międzygminnego i powiatowego współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok szkolny 2017/2018.

W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szkół, nauczycieli wychowania fizycznego i przedstawicieli społeczności uczniowskiej szkół powiatu tomaszowskiego oraz przedstawiciele władz Starostwa Powiatowego: Pani Barbara Robak – Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Pan Jerzy Kowalczyk – Sekretarz Powiatu, Pani Beata Stańczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty i Pani Halina Niewiadomska – Kierownik Referatu Kultury i Sportu.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Tomaszowie Mazowieckim – Pan Leszek Dąbrowski. W swoim wystąpieniu po przywitaniu przybyłych gości mówił o wartościach jakie posiada w sobie sport, o roli sportu szkolnego w procesie wychowania dzieci i młodzieży, o celach i zadaniach Szkolnego Związku Sportowego oraz o ich realizacji w roku szkolnym 2017/2018. Podziękował również władzom samorządowym za wsparcie finansowe i organizacyjne, dyrektorom szkół za udostępnienie obiektów i pomoc przy realizacji imprez, członkom Zarządu Powiatowego SZS za ich codzienną społeczną pracę oraz wszystkim tym, którzy działają na rzecz rozwoju sporu szkolnego w Powiecie Tomaszowskim. Szczególne podziękowania skierował do dzieci i młodzieży oraz ich wychowawców – nauczycieli wychowania fizycznego za ich postawę i wytrwałość w dążeniu do podnoszenia poziomu sportowego i godne reprezentowanie Powiatu na arenach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich.

Współzawodnictwo sportowe szkół na terenie Powiatu Tomaszowskiego prowadzone było na szczeblu miejskim, międzygminnym i powiatowym w trzech kategoriach wiekowych: Igrzysk Dzieci dla uczniów z rocznika 2005 i młodszych, Igrzysk Młodzieży Szkolnej dla uczniów z rocznika 2002 -2004 oraz Licealaidy dla uczniów z rocznika 1998 i młodszych. Zawody prowadzone były oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy koordynował przeprowadzenie 52 imprez na szczeblu międzygminnym oraz przeprowadził 72 imprezy na szczeblu powiatowym.

W zawodach międzygminnych na poziomie Igrzysk Dzieci udział wzięło 14 szkół, a na poziomie Igrzysk Młodzieży Szkolnej 16. W zawodach powiatowych natomiast 21 szkół na poziomie Igrzysk Dzieci, 22 szkoły na poziomie Igrzysk Młodzieży Szkolnej i 7 szkół na poziomie Licealiady.

Tylko w zawodach na szczeblu powiatu startowało 3121 dziewcząt i chłopców, reprezentujących wszystkie gminy powiatu tomaszowskiego.

Zwycięzcy rozgrywek powiatowych reprezentowali Powiat Tomaszowski w zawodach wyższych szczebli – półfinał i finałach Mistrzostw Województwa, a najlepsi w zawodach ogólnopolskich mających rangę Mistrzostw Polski Szkół.

O poziomie tomaszowskiego sportu szkolnego świadczą wyniki uzyskiwane corocznie we współzawodnictwie międzypowiatowym prowadzonym przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy. W roku szkolnym 2017/2018 Powiat Tomaszowski zajął trzecie miejsce.

Prowadzący w imieniu Zarządu Łódzkiego SZS przekazał na ręce Pani Barbary Robak pamiątkową plakietę.

W dalszej części uroczystości podsumowane zostało międzygminne i powiatowe współzawodnictwo sportowe szkół za rok szkolny 2017/2018. Pierwsze trzy zespoły na poszczególnych poziomach rywalizacji otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. Nagrody wręczali: Pani Barbara Robak – Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Pan Jerzy Kowalczyk – Sekretarz Powiatu, Pani Beata Stańczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty i Pani Halina Niewiadomska – Kierownik Referatu Kultury i Sportu.

Pan Leszek Dąbrowski podziękował w imieniu Zarządu Powiatowego SZS Pani Mirosławie Tomczyk, Pani Marioli Przybylskiej oraz Panu Markowi Paradzie – dyrektorom tomaszowskich szkół, którzy odeszli na emeryturę lub przeszli do pracy na innej płaszczyźnie zawodowej, za ich wkład w rozwój sportu szkolnego na terenie Powiatu Tomaszowskiego. Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe plakiety i kwiaty.

Pani Barbara Robak powiedziała jak ważną sprawą dla władz samorządowych jest prowadzona przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy działalność na rzecz dzieci i młodzieży mająca na celu ich rozwój i zachętę do uprawiania sportu. Pogratulowała uczniom, nauczycielom wychowania fizycznego i dyrektorom szkół osiągnięć w rywalizacji sportowej. Podziękowała również Zarządowi Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego za codzienną pracę i zaangażowanie.

Uroczystość uświetnił wysęp Sandry Toczek uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

Na koniec Pan Leszek Dąbrowski powiedział o rozpoczętej rywalizacji w nowym roku szkolnym i zaprosił do udziału w rozgrywkach na arenach szkolnych.