Ceramika Paradyż z certyfikatem członkostwa w Partnerstwie SDGs „Razem dla środowiska”

717

25 października w ramach akcji „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”, organizowanej z okazji UN Day, odbyło się spotkanie poświęcone prawu człowieka do życia w zdrowym środowisku. W ten wyjątkowy dzień, w który przypada 70. rocznica przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 18 firm odebrało certyfikat przystąpienia do Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”. Wśród nich nie mogło zabraknąć Ceramiki Paradyż, którą reprezentował Dyrektor Produkcji Kazimierz Ruczyński.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), zostały opublikowane we wrześniu 2015 roku przez ONZ w ramach Agendy 2030, czyli globalnego planu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dokument ten wyznaczył 17 celów (SDGs), których realizacja ma przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości, a szczególnie do zniwelowania wszelkich nierówności społeczno-ekonomicznych, przy jednoczesnym rozwoju powiązanym z zachowaniem środowiska przyrodniczego w jak najlepszej kondycji i ograniczeniem negatywnych skutków zmian klimatu.

Inicjatywa Partnerstwa „Razem dla Środowiska” podjęta 15 września 2016 roku w Warszawie przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa wynika z przekonania że wdrożenie zrównoważonego rozwoju zależy od aktywnego zaangażowania zarówno sektora publicznego jak i prywatnego, a także tworzenia partnerstw z udziałem przedsiębiorstw, administracji publicznej, władz lokalnych, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych – zgodnie z dokumentem końcowym „Przyszłość jakiej chcemy” Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Szczyt Ziemi 2012, Rio + 20). Deklarując gotowość: do podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwijania Inicjatywy Partnerstwa; poszerzania wiedzy o zrównoważonym rozwoju oraz ochronie środowiska oraz propagowania idei zrównoważonego rozwoju Ceramika Paradyż przystąpiła do Partnerstwa.

Dbałość o środowisko jest wartością, która przyświeca Ceramice Paradyż od 29 lat na wszystkich etapach rozwoju. Płytki ceramiczne, jako produkty powstałe z surowców naturalnych w założeniu firmy nie mogą szkodzić środowisku i muszą być przyjazne zarówno dla użytkowników jak i środowiska. Te właściwości produktów Ceramiki Paradyż potwierdza m.in. deklaracja środowiskowa II typu przyznana w rezultacie niezależnych badań prowadzonych przez Instytut Techniki Budowlanej. Ceramika Paradyż od lat inwestuje w najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania produkcyjne, aby minimalizować oddziaływania na środowisko. Niedawno zainstalowane systemy do odzysku energii, zmniejszające zużycie energii i emisje do atmosfery to tylko nieliczne przykłady projektów zakończonych sukcesem.

Oprócz działań wynikających z wprowadzonego kilkanaście lat temu systemu zarządzania środowiskiem, Ceramika Paradyż realizuje liczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej i angażuje lokalną społeczność do aktywności w zakresie ochrony środowiska. Niespełna tydzień temu Ceramika Paradyż zorganizowała akcję sadzenia drzew we współpracy z Nadleśnictwem Smardzewice, a w ubiegłym miesiącu była współinicjatorem pikniku ekologicznego „Nie truj – miej wpływ na środowisko” wraz z Urzędem Gminy Opoczno.

Przystąpienie do Partnerstwa jest kolejnym kamieniem milowym na naszej drodze do zrównoważonego rozwoju. Głęboko wierzę, że projekty realizowane w partnerstwie, jak i możliwość dzielenia się naszymi dobrymi praktykami i doświadczeniami z innymi firmami przyczynią się zwiększenia naszego pozytywnego wpływu na środowisko – mówi Teresa Aldea, Specjalistka ds. CSR Ceramiki Paradyż.