Podpisano porozumienie

685
W dniu dzisiejszym 26.10.2018 roku w Urzędzie Miejskim w Opocznie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia koalicyjnego przez Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego oraz Radnych Rady Miejskiej w Opocznie z KW Prawo i Sprawiedliwość w imieniu którego występował Poseł na Sejm RP Robert Telus, KWW Opoczyńska Wspólnota Samorządowa w imieniu którego występował Józef Róg oraz KWW Opocznianie w imieniu którego występował Rafał Kądziela. Koalicjanci deklarują wspólne działanie na rzecz mieszkańców Powiatu i Gminy Opoczno.

Kierując się przekonaniem, że tylko współpraca ponad podziałami daje gwarancje realizacji harmonijnego i zrównoważonego rozwoju Powiatu Opoczyńskiego oraz Miasta i Gminy Opoczno poprzez konstruktywną i zgodna współpracę.

Biuro Poselskie

Posła na Sejm RP

Roberta Telusa