XIII Tomaszowskie Teatralia

Autor Starostwo Powiatowe Tomaszowa Mazowieckiego

W dniach 22-24 listopada już po raz 13. odbędą się Tomaszowskie Teatralia – czyli artystyczne zdarzenia sceniczne. Miejskie Centrum Kultury zaprasza do udziału uczniów szkół podstawowych, średnich, dorosłych jak również grupy teatralne działające w placówkach oświaty i kultury z powiatu tomaszowskiego.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie w terminie do 13.11. br. czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do Miejskiego Centrum Kultury, filii MOK (ul. Browarna 7) bezpośrednio lub w formie elektronicznej na adres filiamok@mck-tm.pl oraz dokonanie wpłaty akredytacji w wysokości 20 zł. – grupa teatralna i 10 zł. – monodram. Informacji udziela: filia MOK ul. Browarna 7, tel. 44 724 42 93 lub 44 724 53 23.

Wydarzeniem towarzyszącym Tomaszowskim Teatraliom będą dwa spektakle. 24 listopada bezpośrednio po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród laureatom przeglądu o godz. 13 wystawiony zostanie spektakl dla dzieci „Klaudek i Klaudynka” w wykonaniu aktorów grupy „Teatr Dzieci Miłość”. Natomiast o godz. 17. będzie można zobaczyć spektakl „IMPRO” w wykonaniu Teatru „TADAM”.

Bilety na spektakle są dostępne w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury Pl. Kościuszki 18 oraz w filiach MOK ul. Browarna 7 i „Tkacz” ul. Niebrowska 50.