Warsztaty profilaktyczne

515

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

W dniach 11-12 grudnia 2018r. w naszej szkole odbyły się warsztaty w ramach dwóch programów profilaktycznych:

-Bezpieczna praca w Polsce i za granicą,
-Profilaktyka przemocy.

Warsztaty przeprowadziły: mgr Sonia Krystoń i mgr Agata Popanda, które na co dzień pracują w Stowarzyszeniu PoMoc dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej w Katowicach. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy i świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie bezpiecznego sposobu poszukiwania oraz podejmowania pracy w Polsce i za granicą, a także poznanie mechanizmów działania sprawców przestępstwa handlu ludźmi. Podczas warsztatów odniesiono się również do zagadnienia przemocy w związkach, omawiając cykl przemocy oraz sposoby uwolnienia się od niej. Ponadto przedstawione były warianty pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych. W warsztatach brali także udział funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim: podkom. Tomasz Susik – zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego i asp. Grzegorz Stasiak – oficer prasowy, który omówił aspekty prawno-karne w ramach przedmiotowych zagadnień, przekazując jednocześnie zasady naboru do Policji. W dwudniowych warsztatach uczestniczyli uczniowie klas: 2TH, 2MEt, 2Mt, 3TH, 4TH, 4TIa.

Organizatorem przedsięwzięcia była mgr inż. Gabriela Fijołek.