2019 – Rokiem Marka Hłaski – „Piękny dwudziestoletni

563

Autor: MBP Tomaszów Mazowiecki

Prelekcja dla młodzieży poświęcona pamięci Marka Hłaski w 50. rocznicę śmierci.

Marek Hłasko był pisarzem, przez którego usta przemawiała cała generacja jego pokolenia. Byli to ludzie młodzi, którym stalinizm odebrał możliwość własnej decyzji.

Pisarz jako jeden z pierwszych wcielił się w rolę człowieka, który mówi „nie” systemowi totalitarnemu.
Owo „nie” zostało wypowiedziane w sposób otwarty, odważny. Pisał o emocjach. Konstrukcja jego utworów to przede wszystkim przeciwstawności np.: miłości i zdrady, piękna i brzydoty, prawdy i kłamstwa, pragnienia i rozczarowania. Z takiego sposobu budowania utworu pisarz korzystał niejednokrotnie.

Możemy tu wymienić opowiadania takie jak: „Odlatujemy w niebo”, „Śliczna dziewczyna”, „Najświętsze słowa naszego życia”, „Pierwszy krok w chmurach”.

Postawił sobie za cel pokazanie życia nie takim, jakie powinno być, lecz takim jakie było naprawdę, („Pętla”, „Pierwszy krok w chmurach”, „Ósmy dzień tygodnia”, „Odlatujemy w niebo”).

Tworzył legendę, która pozwoliła pisarzowi i jego dziełom pomimo jego wieloletniej nieobecności w kraju przetrwać w świadomości literackiej. 16 stycznia w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie z młodzieżą ze szkół: Liceum Ogólnokształcącego „Thomas” oraz z gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 9 , by uczcić pamięć pisarza w 50 rocznicę jego śmierci.