Nowi członkowie Tomaszowskiego Klastra Energii

769

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Firma Tomtex SA, Gmina Tomaszów Mazowiecki oraz Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. złożyli deklaracje przystąpienia do Tomaszowskiego Klastra Energii. Głosowanie nad przyjęciem nowych członków zaplanowano na kolejnej Radzie Klastra, która odbędzie się na początku lutego.

21 stycznia 2019 roku w Zakładzie Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się kolejne spotkanie członków Tomaszowskiego Klastra Energii. W trakcie posiedzenia poinformowano o tym, iż deklaracje przystąpienia do Klastra złożyły trzy podmioty: Gmina Tomaszów Mazowiecki, Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Firma Tomtex SA. Uzgodniono, że głosowanie nad przyjęciem nowych członków odbędzie się na kolejnej Radzie Klastra, która odbędzie się na początku lutego.

Ponadto ustalono, że na następne spotkanie Członków Klastra przedstawiciele gmin przekażą informacje o posiadanych założeniach do planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz, bądź o ich braku, a także zostanie uzgodnione w jakiej formie zostaną podjęte prace nad unifikacją tych założeń. Na kolejnym posiedzeniu zostanie również powołany zespół roboczy do prac nad założeniami „Strategii Klastra Energii Tomaszów”.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2018 roku Ministerstwo Energetyki ogłosiło wyniki drugiego konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Wśród wyróżnionych podmiotów znalazł się Klaster Energii Tomaszów.

FOTO

Celem nadrzędnym Klastra jest dążenie do istotnego uniezależnienia energetycznego gmin wchodzących w skład klastra od zewnętrznych źródeł dostaw energii. W ramach projektu zaplanowano m.in. budowę farm fotowoltaicznych, budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych, wykonanie odwiertu geotermalnego wraz z modernizacją systemu ciepłowniczego oraz budowę biogazowni rolniczej.

Członkami Klastra Energii Tomaszów są: Miasto Tomaszów Mazowiecki, Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim sp. z o.o., Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik”, Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o., Miasto Rawa Mazowiecka, Rawskie TBS Sp. z o.o., ZGO Aquarium Sp. z o.o., Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Urząd Miejski w Wolborzu, Gmina Rzeczyca, Control Process S.A. – koordynator klastra, Polska Akademia Nauk Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Instytut Projektów i Analiz Sp. z o.o.

FOTO