Debata w Rzeczycy po hasłem ,,Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok”

434

Autor: KPP

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologiom oraz zagrożeniom na jakie mogą być narażeni najmłodsi, to jeden z priorytetów w działaniach tomaszowskiej policji oraz innych instytucji odpowiedzialnych za ład i porządek publiczny. Właśnie dlatego, tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych, mundurowi zainicjowali debatę pod hasłem ,,Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok”, w trakcie której wspólnie z zaproszonymi do współpracy specjalistami, przestrzegali uczniów Szkoły Podstawowej w Rzeczycy, przed zagrożeniami z jakimi mogą się spotkać zarówno w czasie ferii jak i w trakcie całego roku.

Debata odbyła 5 lutego 2019 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Rzeczycy a jej moderatorem był Komendant Komisariatu Policji w Czerniewicach nadkom. Krzysztof Ludwiczak oraz terenowy dzielnicowy mł. asp. Dariusz Matysiak.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim mł.insp. Wojciech Tatar, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Rzeczycy oraz zaproszeni goście, na czele z władzami samorządowymi.

Czynny udział w debacie brali zaproszeni prelegenci, którzy w sposób przystępny dla licznej grupy uczniów najstarszych klas, prowadzili kilku lub kilkunastominutowe mini wykłady z zakresu bezpiecznych zachowań i zagrożeń na jakie narażeni mogą być nastolatkowie.

   W trakcie debaty wykłady poprowadzili: Kierownik Prewencji w KRUS Tomaszów Maz. p. Anna Gawarzyńska, która mówiła o ,,BHP w gospodarstwie”, Komendant OSP Rzeczyca p. Jacek Zakrzewski, który z kolei omówił ,,Zasady bezpiecznego zachowania się podczas zagrożeń pożarowych mogących wystąpić np. w budynku szkoły oraz toku prowadzenia ewakuacji w sytuacjach alarmowych”. O podstawach pierwszej pomocy mówił zaproszony ratownik medyczny, zaś Anna Herdzik będąca Instruktorem ds. uzależnień omówiła pokrótce zagadnienia związane z ,,Uzależnieniem od rożnego rodzaju używek”

   Ponadto policyjny profilaktyk z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii tomaszowskiej komendy asp. Joanna Besztak poruszyła kwestie dot. ,,Odpowiedzialności prawnej osób nieletnich” a Oficer Prasowy KPP w Tomaszowie Maz. uzmysławiał słuchaczom ,iż ich przyszłość zależy od nich samych i od tego jak pokierują swoim losem, zachęcając jednocześnie by rozważyli związanie tej przyszłości z policyjnym mundurem, który da im satysfakcję spełnienia i możliwość niesienia pomocy innym.

   Prelegentami spotkani byli również sportowcy w osobie Jaromira Radke (olimpijczyka) z Areny Lodowej i Pawła Goleń z RKS Rezczyca, którzy udowadniali, iż uprawianie sportów zimowych i letnich może być świetną alternatywą dla wszelkich używek.

   Debata przebiegała w miłej atmosferze a młodzież z zaciekawieniem wysłuchała poszczególnych prelegentów. Uczestnicy spotkania otrzymali również elementy odblaskowe, które również wpływają pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa.