Prawie 37 tys. cudzoziemców ubezpieczonych społecznie w województwie łódzkim

471

Niemal 570 tys. cudzoziemców opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce. Zdecydowanie największą grupą ubezpieczonych obcokrajowców w kraju są obywatele Ukrainy. W województwie łódzkim mamy niemal 37 tys. wszystkich obcokrajowców pozostających w ubezpieczeniu i 81 procent z nich to właśnie obywatele Ukrainy.

Statystyki ZUS z 31 grudnia 2014 r. wskazują, że od tego czasu liczba osób narodowości ukraińskiej w naszym województwie systematycznie wzrasta. Przez 4 lata, liczba obywateli Ukrainy podlegających ubezpieczeniom społecznym wzrosła w naszym województwie o 1650 procent. Z 1699-u na koniec 2014 r. do 29 745 –u na koniec 2018 r. Najwięcej ubezpieczonych przedstawicieli Ukrainy znajdziemy w województwie mazowieckim, gdzie ubezpieczonych z Ukrainy zarejestrowanych jest ponad 92,5 tys. osób. Kolejne województwa z największą liczbą ubezpieczonych z Ukrainy, to województwo: wielkopolskie – 46 285, dolnośląskie – 43,2 tys. Województwo łódzkie plasuje się na 6 pozycji w tym rankingu. Najmniej ubezpieczonych z Ukrainy znajdziemy w województwie podlaskim – 3,7 tys.

Kolejna najliczniejsza grupa cudzoziemców w naszym kraju i województwie to przedstawiciele Białorusi. Jest ich jednak znacznie mniej od obywateli Ukrainy. W całym kraju – 34,1 tys., a w naszym województwie – 1,6 tys.

W województwie łódzkim możemy też spotkać przedstawicieli innych nacji, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Mamy osoby z obywatelstwem gruzińskim – 485 osób, hinduskim – 476 , rosyjskim – 344, mołdawskim – 284, armeńskim -255, czy też włoskim – 187, hiszpańskim -87, portugalskim – 50, niemieckim – 87, francuskim – 96 i chińskim – 86. Próżno jednak szukać u nas ubezpieczonych społecznie z Bostwany, Czadu czy Gabonu, ale mamy po jednym przedstawicielu Barbadosu, Dominikany i Jamajki.

  Obywatelstwo   Ogółem stan na 31.12.14 Ogółem stan na 30.06.16 Ogółem stan na 31.12.16 Ogółem stan na 30.06.17 Ogółem stan na 31.12.17 Ogółem stan na 31.12.18
Ukraińskie 1699 7398 11 162 16 566 20 683 29 745
Białoruskie 207 365 530 647 818 1621
Tureckie 198 226 221 224 222 228
Wietnamskie 202 194 199 216 221 250
Włoskie 122 199 152 160 180 187
Armeńskie 215 213 220 228 242 255
Rosyjskie 197 204 244 252 257 344
Hinduskie 160 187 202 225 301 476
Portugalskie 103 120 37 42 42 50
Hiszpańskie 66 99 74 73 74 87
Niemieckie 95 93 91 90 83 87
Rumuńskie 178 165 189 171 187 170
Bułgarskie 86 103 108 101 106 91
Mołdawskie 48 61 88 135 193 284
Litewskie 59 54 59 67 70 79
Chińskie 80 69 70 72 80 86
Francuskie 86 90 112 108 101 96

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego