Trwa rewitalizacja Przystani Miejskiej

561

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Tomaszowski Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni rozpoczął prace związane z rewitalizacją Przystani Miejskiej. W ramach inwestycji powstaną m.in. nowe miejsca wodowania kajaków, plaża miejska, scena letnia, boiska, przebieralnie, dwa place zabaw, eksperymentarium dla dzieci, labirynt  z zieleni, miejsca rekreacyjne oraz siłownie zewnętrzne.

Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie rewitalizacji Przystani Miejskiej złożyła firma z Tomaszowa Mazowieckiego – Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni. Inwestycja kosztować będzie blisko 6 mln zł, ale zostanie dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W październiku 2018 roku prezydent Marcin Witko podpisał umowę z wykonawcą.

Zrewitalizowana Przystań Miejska zostanie udostępniona mieszkańcom na początku 2020 roku. W ramach inwestycji Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni wykona nowe miejsca wodowania kajaków, plażę miejską, trapy widokowe, scenę letnią, boiska do siatkówki plażowej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki. Powstaną również węzły sanitarne, szalety, przebieralnie, dwa place zabaw, miejsca gastronomiczne dla food truck, eksperymentarium dla dzieci, labirynt z zieleni, system monitoringu rzeki, siłownie zewnętrzne, monitoring wizyjny, infokiosk, nowe oświetlenie oraz alejki.  

FOTO

FOTO

Rewitalizacja Przystani Miejskiej to największa i najbardziej skomplikowana część projektu, w którym oprócz miasta, udział biorą gminy  Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz, Rzeczyca oraz Starostwo Powiatowe w zakresie promocji projektu. Zadanie finansowane jest ze środków RPO WŁ przeznaczonych na działania związane z rozwojem turystyki, a jego celem jest  zwiększanie atrakcyjności terenów leżących wzdłuż rzeki Pilicy, w szczególności w zakresie nowoczesnej i kompleksowej oferty dla dynamicznie rozwijającej się turystyki kajakowej. Każdy z partnerów odpowiedzialny jest realizację swojego zakresu. Całkowite dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wynosi 7,1 mln zł.