Podpisano umowę na rozbudowę ulicy Zawadzkiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej

505

Autor: Starostwo Powiatowe

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Wojciechowskiego, Zarządu Powiatu w składzie: Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski, Wicestarosta Leszek Ogórek, Członkowie Zarządu: Elżbieta Łojszczyk, Marek Kubiak, Michał Czechowicz oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Beaty Zysiak na której podpisano umowę pomiędzy Powiatem Tomaszowskim, a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie rozbudowy ul. Zawadzkiej i budowy nowego ronda u zbiegu ulic Orzeszkowej i Zawadzkiej. W podpisaniu umowy udział wzięli Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Wojciechowski, Wicestarosta Leszek Ogórek oraz Członek Zarządu Powiatu Michał Czechowicz.

Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski przybliżył informację na temat realizacji planowanej inwestycji której szacunkowa wartość inwestycji wynosi 8 874 889,90 PLN, a otrzymane dofinansowanie stanowi kwotę 7 327 899,60 PLN.

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na zaprojektowaniu i rozbudowie drogi powiatowej tj. ulicy Zawadzkiej nr 4338E poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Zakres prac obejmuje: budowę skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ulic Zawadzka i Elizy Orzeszkowej, rozbudowę ulicy Zawadzkiej na odcinku od ul. E. Orzeszkowej do ul. Dzieci Polskich, rozbudowę istniejącego skrzyżowania ulic: Milenijna, Zawadzka, Dzieci Polskich typu rondo wraz z wlotami, przebudowę kolidującego uzbrojenia, budowę kanalizacji deszczowej, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia.

Efektem realizacji projektu będzie rozbudowa drogi powiatowej o długości 992,30m.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na IV kwartał 2021. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Beata Zysiak przedstawiła plany dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 4302 E Chociw gm. Czerniewice.