Zostań Żołnierzem Kawalerii Powietrznej- Zapraszamy na kwalifikacje

332

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

W związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym kandydatów – żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej  informujemy, że najbliższe terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w:25 batalionie logistycznym to 13. 03.2019r.25 batalionie dowodzenia to 14.03.2019r.  Miejsce stawiennictwa – Biuro przepustek 25 BKPow ul. PIłsudskiego 72, Tomaszów Mazowiecki, godz: 7:40.   Kandydat udający się na kwalifikację do jednostki wojskowej powinien posiadać:

► dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczka wojskowa;
► dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje; zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej ( żołnierze po słuzbie przygotowawczej), świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych), inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);

► zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
► strój sportowy;
►środki piśmiennicze.

Na weryfikację mogą zgłaszać się również żołnierze rezerwy posiadający stopień – plutonowy (25 bdow).

szeregowi zawodowi i podoficerowie ( 25 blog).

Kandydat musi być żołnierzem rezerwy i spełniać następujące warunki:

– Odbyta służba przygotowawcza lub odbyta zasadnicza służba wojskowa, niekaralność, wysoka sprawność fizyczna.

Osoby wyznaczone w 25 bdow do kontaktów roboczych:

por. Łukasz Wróblewski – tel. 261 167 812

st.chor. Cezary NIżnikowski – tel. 261 167 832

mł. chor. Michał Wiernicki – tel. 261 167 812

Osoba wyznaczona w 25 blog do kontaktów roboczych:

st. chor. Jarosław Mordaka –  tel 261 167 095


Pamiętajcie o sprawdzianie sprawności fizycznej:
🔸marszobieg na 3000 m;
🔸podciąganie na drążku wysokim lub uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce;
🔸 bieg wahadłowy 10×10 m
Opis ćwiczeń poniżej ⬇️
🌟 Marszobieg na 3000 m:
Wykonuje się w stroju sportowym na drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Na komendę „Start” lub sygnał grupa rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.
🌟 Podciąganie na drążku wysokim:
Wykonuje się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia – 220 cm. Na komendę „Gotów” kontrolowany żołnierz zawodowy wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych – pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka wysokiego, wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.
🌟 Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce:
Wykonuje się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kontrolowany wykonuje podpór, leżąc przodem (ręce i ramiona podparte na szerokości barków) na ławeczce z nogami złączonymi lub w lekkim rozkroku – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „Ćwicz” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza liczbę zaliczonych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem, np. nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę powtórzeń.
🌟 Bieg wahadłowy 10×10 m:
Wykonuje się w stroju sportowym. Na komendę „Start” kontrolowany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „Jeszcze dwa razy”, „Jeszcze raz”. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystujemy chorągiewki o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i waga do 3,5 kg.

Nasze ćwiczenia na osi czasu – zobacz może to na Ciebie czekamy: