Kaskadowy pomiar prędkości – podsumowanie

655

Autor KPP

W piątek 22 marca 2019 roku, w całym kraju Policja prowadziła ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”, mających na celu egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. W działaniach wzięła udział również tomaszowska ,,drogówka”.

Kaskadowy pomiar prędkości polegał na prowadzeniu statycznej kontroli na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często niezbyt długim, odcinku drogi.

Nadzorem Policji objęte w pierwszej kolejności zostały, drogi o największym zagrożeniu wypadkowością.

Działania miały również charakter prewencyjny, a policjanci przypominali uczestnikom ruchu drogowego jak ważna jest jazda z tzw. prędkością bezpieczną – dostosowaną do panujących warunków to jest m.in. natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni oraz własnych umiejętności.

Policjanci apelowali do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, obserwowali drogę i jej otoczenie, a także zwalniali przed przejściami dla pieszych. 

,,Podczas działań prowadzonych w tym dniu przez tomaszowskich policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, na terenie powiatu tomaszowskiego ujawniono 66 przypadków przekroczenia dozwolonych limitów prędkości. Żaden z kierowców nie dopuścił się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, które mogłoby skutkować zatrzymaniem dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami”