Mamy kolejnych finalistów olimpiad!

387

Autor: II LO im. S. Żeromskiego

W ostatnim tygodniu docierają do nas same radosne wieści z komitetów olimpiad przedmiotowych. Nasi uczniowie zdobywają zaszczytne tytuły finalistów w  zawodach centralnych, co po raz kolejny jest dowodem na markę i najwyższy poziom nauczania II LO. Jesteśmy znów jedyną szkołą w powiecie tomaszowskim, która ma olimpijczyków zwolnionych z egzaminów maturalnych z języka polskiego i historii.

Julia Iwanicka z klasy III humanistycznej została finalistką XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i tym samym ma już zagwarantowane 100% na maturze z języka polskiego, zarówno w części ustnej , jak i pisemnej na poziomie rozszerzonym. Uczennicę przygotowała do olimpiady polonistka pani mgr Anna Ignasiak. Gratulujemy sukcesu!

Z kolei Antoni Węgliński z klasy I menedżerskiej  oraz Michał Dolecki z klasy II humanistycznej uzyskali tytuły finalistów etapu centalnego XII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1921-1956. Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych”. Nabyli w ten sposób uprawnienia do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z historii. Opiekunem uczniów jest nauczyciel historii pan mgr Maciej Błaszczyk, Gratulacje!

Dobre wieści doszły do nas także z Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Filip Gągorowski z klasy II biologicznochemicznej zajął I miejsce w zawodach okręgowych i tym samym jako najlepszy w wojwództwie zakwalifikował się do etapu centralnego olimpiady. Gratulacje dla  Filipa i jego nauczycielki biologii, pani  mgr Kingi Marcińczak.