Coraz więcej emerytów dorabia do swojego świadczenia

699

Na koniec 2018 r. ponad 747 tys. emerytów w kraju, dorabiało do świadczenia pobieranego z ZUS. Liczba pracujących emerytów wzrosła przez ostatnie 4 lata o 30 proc. W naszym województwie dodatkowe dochody na koniec ubiegłego roku miało blisko 13 proc. łódzkich emerytów, czyli 53 tys. spośród wszystkich emerytów w województwie.

W grudniu 2018 r. w województwie łódzkim Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotował 53 tysiące emerytów opłacających składkę zdrowotną poza emeryturą, co oznacza, że osoby te posiadały dodatkowy poza samą emeryturą tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, wynikający  np. z zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia lub podjęcia działalności gospodarczej.

Z danych Zakładu wynika, że łódzcy emeryci najczęściej zajmują się handlem detalicznym lub hurtowym, naprawą samochodów i motocykli. Pracują też w branży przetwórstwa przemysłowego, opiece zdrowotnej i społecznej oraz zajmują się działalnością w zakresie usług.

Wśród pracujących emerytów przeważały kobiety, które stanowiły 56 proc. tej populacji. Wyjątkiem jest województwo śląskie, gdzie wśród pracujących emerytów przeważają mężczyźni – 59,5 proc.

Takie odwrócenie prawidłowości z okresu wieku produkcyjnego może wynikać z wielu przyczyn – zauważa dr Paweł Wojciechowski – główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kobiety mając niższe świadczenia niż mężczyźni m.in. z powodu niższych zarobków, krótszego stażu pracy oraz niższego o 5 lat wieku emerytalnego, maja większą motywację do uzupełnienia swoich dochodów.

Prawie 90 proc. pracujących emerytów to osoby w wieku 60/65 lat i więcej.

Najwięcej pracujących emerytów zamieszkuje w woj. mazowieckim (16,1%) i śląskim (15,2%), najmniej  w województwie podlaskim ( 2,1%).

Wśród pracujących emerytów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu największą grupę stanowią osoby pracujące na umowę o pracę (39,2%), następnie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (29,2%) i osoby pracujące na umowę zlecenie (25,8%).

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego