Nowe, tymczasowe opłaty za odbiór odpadów. Tłumaczymy, dlaczego wzrosły

865

Autor: Urząd Miasta

  • Radni Rady Miejskiej ustalili nowe stawki opłat za odpady komunalne. Od 1 maja zapłacimy 19,50 zł (zbieranie w sposób selektywny) lub 36 zł (zbieranie w sposób nieselektywny) za osobę/miesiąc.
  • Urząd Miasta, ani spółka nie mogą zarabiać na odbiorze śmieci.
  • To rozwiązanie tymczasowe. Od października 2019 roku odbiorem i transportem odpadów komunalnych ma zająć się tomaszowski Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej i niewykluczone, że wtedy uda się uzyskać niższą cenę.
  • Na obniżki opłat za odpady komunalne możemy liczyć po wybudowaniu w Tomaszowie Mazowieckim Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Miasto stara się o środki zewnętrzne na tę inwestycję.
  • Zgodnie z przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Miasto nie może do niego dopłacać.

Dlaczego zapłacimy więcej?

Opłaty za odbiór odpadów rosną w całym kraju ze względu na m.in. wysokie koszty transportu i tzw. opłaty środowiskowej. Podwyżki nie udało się uniknąć w Tomaszowie Mazowieckim. Do nowego przetargu przystąpił tylko jeden podmiot – ENERIS Surowce SA. Firma za odbiór odpadów przez 20 miesięcy zaproponowała cenę ponad 22 mln zł, co wiązałoby się ze zwiększeniem opłaty za odpady segregowane z 9 do 22 zł miesięcznie od osoby. Dlatego prezydent Marcin Witko zaproponował radnym, by odbiorem odpadów zajął się Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej.

Przygotowanie spółki do tego zadania potrwa kilka miesięcy. W związku z tym w ramach trybu negocjacji bez ogłoszenia zaproszono do rozmów jedenaście podmiotów z branży gospodarki odpadami, trzy podjęły pojęły rozmowy, ale tylko jedna – ENERIS Surowce SA – złożyła ofertę. Firma początkowo zaproponowała jeszcze wyższe stawki niż przy pierwszym przetargu. Pracownicy Urzędu Miasta przystąpili więc do negocjacji w trybie z wolnej ręki. Dzięki temu uzyskano niższe stawki. Co więcej, umowa przewiduje przekazanie do zasobów miasta wszystkich pojemników, co w przyszłości pozwoli obniżyć koszty.

Ulgi dla rodzin wielodzietnych

W Tomaszowie Mazowieckim funkcjonują ulgi dla rodzin wielodzietnych w wysokości 50 proc. opłaty od każdej osoby. Zwolnienie nie jest obligatoryjne. Ulga przysługuje rodzinie wielodzietnej posiadającej 3 dzieci i więcej do czasu uzyskania przez dzieci pełnoletności lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania przez nie nauki.

Nie trzeba składać nowych deklaracji

Zmiana stawek opłat nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji. Właściciele nieruchomości otrzymają stosowne zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywała od 1 maja 2019 r. Terminy regulowania opłat nie ulegną zmianie. Segregacja również pozostaje bez zmian: papier, szkło, metale tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji (tylko w zabudowanie jednorodzinnej).

Szansa na niższe stawki

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych rosną w całym kraju. W niektórych miastach za odbiór segregowanych śmieci należy zapłacić nawet 27 zł za osobę/miesiąc. Zdarza się, że samorządom udaje się nie wprowadzać horrendalnych podwyżek, dzięki temu, że na ich terenie funkcjonuje zakład gospodarowania odpadami.

O powstanie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim stara się prezydent Marcin Witko. – Samo odbieranie odpadów, o ile prowadzone jest zgodnie z prawem, nie jest opłacalne. Dochodowe jest natomiast ich przetwarzanie – tłumaczył prezydent miasta podczas jednej z sesji Rady Miejskiej. – Najbliższa instalacja zlokalizowana jest 40 kilometrów od naszego miasta, a więc blisko 100 kilometrów w obie strony. To podnosi koszty. W ubiegłej kadencji wystąpiliśmy do Zarządu Województwa Łódzkiego z wnioskiem o wprowadzenie zmian w wojewódzkim planie gospodarowania odpadami. Przez rok nie doczekaliśmy się odpowiedzi. W międzyczasie zmieniła się ustawa i złożyliśmy ponownie wniosek. Teraz jesteśmy na dobrej drodze, by RIPOK powstał w naszym mieście – podkreślił.

Kiedy ZGWK odbierze odpady komunalne?

Przypomnijmy, że w marcu prezydent Marcin Witko zaproponował radnym Rady Miejskiej rozwiązanie, które w przyszłości może znacznie przyczynić się do zahamowania wzrostu opłat. Odbiorem odpadów ma zajęć się Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. W trakcie sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 21 marca, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, dzięki której spółka będzie mogła realizować nowe zadanie polegające m.in. na zbieraniu i transporcie odpadów, a w przyszłości po wybudowaniu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych również ich zagospodarowaniu i unieszkodliwieniu. Przygotowanie spółki do pierwszego etapu tego zadania potrwa do końca września.