Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”

1101

Autor: Urząd Miasta

Mieszkańcy województwa łódzkiego już po raz trzeci mogą zgłaszać projekty zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację ciekawych pomysłów władze samorządu województwa łódzkiego przeznaczą osiem milionów złotych, z czego cztery mln na projekty wojewódzkie o charakterze inwestycyjnym, pozostałe cztery miliony na projekty miękkie. Nabór zgłoszeń trwa do 23 kwietnia 2019 roku.                                         

Głównym celem budżetu obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców, by mieli wpływ na zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. W tym roku w ramach budżetu obywatelskiego wyodrębniona została pula wojewódzka oraz 24 pule powiatowe. 

Zgłaszać będzie można:

  1. a)    zadania wojewódzkie o charakterze inwestycyjnym i remontowym
  2. b)    zadania powiatowe tj. zadania nieinwestycyjne:

– o charakterze sportowym, w tym z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

– dotyczące bezpieczeństwa publicznego

– o charakterze turystycznym

– z zakresu edukacji ekologicznej

– z zakresu ochrony środowiska

– z zakresu rehabilitacji zdrowotnej

– z zakresu upowszechniania folkloru związanego z województwem

– upowszechniających kulturę w nawiązaniu do historii województwa i pamięci historycznej 

W przypadku zadań wojewódzkich projekty mogą składać mieszkańcy województwa łódzkiego, zaś w przypadku zadań powiatowych mieszkańcy powiatu, do którego puli zgłoszony będzie projekt.

Szacunkowy koszt realizacji projektu w ramach puli wojewódzkiej nie może być niższy niż 100 tys. zł ani wyższy niż 500 tys. zł, a projektu w ramach puli powiatowej nie może być niższy niż 5 tys. zł ani wyższy niż 40 tysięcy złotych.

Ostateczny wykaz projektów dopuszczonych do głosowania z uwzględnieniem podziału na pule, przyjęty przez Zarząd Województwa Łódzkiego, zostanie udostępniony na stronie www.bo.lodzkie.pl. Głosowanie w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus” odbędzie się w czerwcu. Wybrane projekty będą realizowane w 2020 roku.

Więcej informacji: telefon 42 291 97 23    email: bo@lodzkie.pl    www.bo.lodzke.pl