228 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go maja

1099

Autor: SP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

W dniu 3 maja uczniowie klas trzecich,  naszej szkoły,  wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przedstawiciele naszej szkoły, wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli najpierw we mszy św. w intencji ojczyzny, odprawionej w sanktuarium św. Antoniego. W dalszej części przemaszerowano na płytę główną Placu Kościuszki, gdzie w sposób uroczysty podniesiono flagę i odśpiewano hymn państwowy. Uczniowie wysłuchali także: okolicznościowego przemówienia Zastępcy Prezydenta Miasta, występu chóru miejskiego oraz Apelu Pamięci. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki i uroczystą defiladą Kompanii Honorowej WP.  Na szczególne podziękowania zasługują: Aleksandra Robak, Kinga Żal, Aleksandra Kwaśniewska, Jagoda Dębiec, i Mateusz Śliwiński.