Paweł Śmigiel potrójnym stypendystą

739

Autor: II LO im. Stefana Żeromskiego

Paweł Śmigiel jest uczniem klasy II men – klasy akademickiej SGH.

Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i startuje w wielu konkursach i olimpiadach.

Jego sukcesy na polu naukowym stały się motorem do aplikowania wniosków o stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów.

21 maja 2019r. w Sali Kameralnej Filharmonii Łódzkiej odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych dla stypendystów stypendiów naukowych i artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendia te przyznano już po raz trzynasty, wśród 93 wniosków z 47 szkół ponadpodstawowych, był także wniosek Pawła.

13 marca 2019r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w obecności wojewody Zbigniewa Rau i kuratora Grzegorza Wierzchowskiego wręczono stypendia  Prezesa Rady Ministrów i stypendia Ministra Edukacji Narodowej za rok szkolny 2017/2018. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Najtrudniejszym do zdobycia stypendium jest to przyznawane przez Ministra Edukacji Narodowej.

7 marca 2019r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie wręczono je wyróżniającym się uczniom za rok szkolny 2017/2018.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia, z rąk Podsekretarza Stanu Macieja Kopcia odebrała je w imieniu Pawła – Ilona Śmigiel  (wychowawca i rodzic J).

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym roku szkolnym.