Podsumowanie działań SP nr 12 na rzecz uzyskania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Uroczyste podsumowanie działań zmierzającej do uzyskania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie odbyło się  6 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim. Wydarzenie połączono z obchodami Dnia Dziecka i Dnia Zdrowia.

Podczas pierwszej części uroczystości, w sali gimnastycznej przedstawiono krótki rys wielorakich działań, jakie na przestrzeni lat podjęła Szkoła, aby wypełnić niełatwe kryteria warunkujące uzyskanie certyfikatu krajowego. Realizowano cztery główne standardy

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli  i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Prezentowane działania z uwagą śledzili zaproszeni goście, którzy wyrazili uznanie dla wielokierunkowej pracy Szkoły:

Podczas spotkania uroczyście rozstrzygnięto również konkurs dla uczniów klas IV-VII, pod hasłem „Kanapki zdrowe – kolorowe”, w którym upominki dla uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe  w Tomaszowie Maz.

Druga część wydarzenia to rekreacyjny, uliczny „Trzeci bieg po zdrowie z Dwunastką” na dystansie 1700 m. Uczestników biegu wsparli strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim, którzy wspólnie z uczniami pokonali jego trasę oraz dokonali prezentacji sprzętu i wyposażenia wozu strażackiego.