Ustawa o CUS podpisana. Tomaszów daje przykład

426

Autor: UM

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS) pozwala na stworzenie miejsca, którego zadaniem będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym. Prezydencka inicjatywa ustawodawcza została przygotowana przez Kancelarię Prezydenta RP i ekspertów z Narodowej Rady Rozwoju. W miniony piątek (23.08.2019) Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę.  Podczas wydarzenia Prezydent Marcin Witko opowiadał o działaniu CUS, które od kilku miesięcy funkcjonuje w Tomaszowie Mazowieckim.

Dzięki ustawie usługi społeczne będą szerzej dostępne dla mieszkańców, a samorządy gminne zyskają możliwość trafniejszego i bardziej kompleksowego odpowiadania na rosnące i zmieniające się potrzeby mieszkańców – nie tylko tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, jak w przypadku pomocy społecznej. Utworzenie centrum będzie możliwością, a nie obowiązkiem gminy.

– Wierzę, że powstała dobra ustawa, która powoduje, że nasze państwo staje się państwem coraz nowocześniejszym – mówił Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, zapowiadając, że również w Kancelarii Prezydenta zostaną przygotowane materiały szkoleniowe, które będą pomagały w budowaniu centrów usług społecznych.

W Tomaszowie, CUS działa już od kilku miesięcy – dzięki temu mieszkańcy mogą m.in. nieodpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny. Ta ustawa pozwala, by jeszcze lepiej usłyszeć głos Polaków – mówił Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego.

Prezydencka inicjatywa ustawodawcza została przygotowana przez Kancelarię Prezydenta RP i ekspertów z Narodowej Rady Rozwoju. Jej założenia, a następnie propozycje konkretnych przepisów konsultowano z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, innymi ministerstwami, przedstawicielami organizacji samorządowych, ekspertami ze świata nauki, organizacji pozarządowych i organizacji reprezentujących służby społeczne oraz członkami Rady Pomocy Społecznej, Rady Dialogu Społecznego. Uwagi do projektu przedstawiła także Rada Działalności Pożytku Publicznego. Na etapie prac legislacyjnych w Sejmie projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez rząd. 

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

Pełna informacja: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1505,prezydent-ustawa-cus.html