Poświęcenie Katolickiej Archidiecezjalnej Szkoły Podstawowej

834

Autor: www.sanktuarium-antoniego.pl

Pomysł powstania Archidiecezjalnej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim zrodził się w 2016 roku z inicjatywy Kurii Archidiecezji Łódzkiej i Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Po odkupieniu przez łódzką kurię od Miasta budynku dawnego domu dziecka, rozpoczęły się – trwające przez kolejne lata – remonty i modernizacje budynków przystosowujące go do urzynku szkolnego. Ukoronowaniem czteroletnich działań jest dzisiejsze poświęcenie i oddanie do użytku nowego kompleksu szkolnego.