Klubik Malucha

193

W każdy wtorek od godziny 16.30 w filii MOK Ciocia Agnieszka prowadzi zajęcia dla przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci obcują z wieloma formami artystycznymi (rytmika, plastyka, śpiew) z elementami edukacyjnymi.
Więcej informacji o tegorocznej ofercie zajęć można będzie uzyskać podczas wydarzenia „COOLturalne SHOW” 25 września o g.18 w Miejskim Centrum Kultury pl. Kościuszki 18. Wstęp wolny.