Święto 25.batalionu logistycznego

369

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

W dniu 20 września 2019r. 25.batalion logistyczny Ziemi Tomaszowskiej po raz trzeci obchodził swoje święto ustanowione Decyzją nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2017r. Uroczystość rozpoczęła się od przyjęcia meldunku Dowódczy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej Pana gen.bryg. Adama MARCZAKA w asyście Dowódcy batalionu ppłk. Włodzimierza DĄBROWSKIEGO złożonego przez Dowódcę uroczystości mjr. Roberta WIERNICKIEGO. Zbiórka rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy zmarłego kilka dni wcześniej byłego żołnierza 7.batalionu kawalerii powietrznej st. chor. sztab. Sławomira DRZYMALSKIEGO. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Następnie ppłk Włodzimierz DĄBROWSKI dokonał przywitania zaproszonych   na uroczystość dostojnych gości: Dowódcę 25 BKPow, przedstawicieli władz samorządowych, byłych Dowódców i żołnierzy 25 blog. przedstawicieli służb mundurowych, wychowawców, opiekunów i uczniów klas mundurowych współpracujących z 25 blog oraz przedstawicieli Zarządu Federacji Kawalerii Ochotniczej RP. Dowódca batalionu w swoim przemówieniu skierował szczególne słowa uznania i podziękowania dla żołnierzy i pracowników RON za dotychczasową nienaganną służbę i pracę na rzecz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Odczytano Rozkaz Specjalny, w którym nadano Odznaki Pamiątkowe i wyróżniono osoby szczególnie zasłużone dla batalionu. Dowódca 25 BKPow. Pan gen. bryg. Adam MARCZAK w swoim przemówieniu podkreślił bardzo duże zaangażowanie oraz wzorowe wywiązywanie się z zadań stawianych przez żołnierzy 25.blog. „… nie widać Was w polu ale wiemy ile potrzeba włożyć pracy aby inni mogli mieć odpowiednie warunki do właściwego wykonania postawionych zadań”. Uroczystość zakończyła się defiladą przy akompaniamencie orkiestry wojskowej z Radomia pod dowództwem st. chor. sztab.  Tomasza CHWALIŃSKIEGO. Następnie Dowódca 25 blog ppłk Włodzimierz DĄBROWSKI zaprosił uczestników uroczystości na żołnierski Poczęstunek.