„Poznaj swoje prawa w pracy”

441

Autor: ZSP Nr 3 im. Jana Pawła II

Ogłaszam szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi. Konkurs przeprowadzany jest w ramach projektu „Kultura bezpieczeństwa”.
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń naszej szkoły, którego interesują przepisy prawnej ochrony pracy w Polsce oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Zadaniem konkursowym dla uczestników jest udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów BHP.

Test opracowany przez Szkolną Komisję Konkursową będzie składał się z 25 zadań, które są w bazie zadań pod linkiem:

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje koordynator konkursu – Jacek Mrozicki

do dnia 5 listopada 2019 r.

Termin przeprowadzenia konkursu:

12 listopada 2019 r. na 2 godzinie lekcyjnej (o godzinie 855) w sali B6.