Ogień Pamięci dla Jana Pawła II

529

Autor: ZSP Nr 3 im. Jana Pawła II

16.10.2019. W 41. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża i dla uczczenia roku 2020 ustanowionego przez Sejm Polski Rokiem Świętego Jana Pawła II, odbył się w naszej szkole apel poświęcony tym wydarzeniom. W krótkim programie artystycznym uczniowie przypomnieli atmosferę z października 1978 roku oraz kilka ważnych myśli Jana Pawła II skierowanych do młodzieży. Następnie wzorując się na harcerskich zwyczajach zaprosili całą społeczność szkoły do włączenia się w akcję: „Ogień Pamięci dla Jana Pawła II”. Pani Dyrektor Katarzyna Banaszczak oraz opiekun szkolnego samorządu Katarzyna Geszcz uroczyście zapaliły przygotowane znicze, które przedstawiciele młodzieży w asyście pododdziału strażackiego zanieśli pod tablicę poświęconą Patronowi naszej szkoły Janowi Pawłowi II. Strażnikami ognia, czuwającymi nad tym, by ogień przetrwał do setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, czyli do dnia 18 maja 2020 roku będą uczniowie poszczególnych klas (według przygotowanego harmonogramu). Nad całością uroczystości czuwali organizatorzy: Elżbieta Miloradović, Piotr Wasilewski, Eligiusz Lasota i Katarzyna Geszcz.