Wieczór z poezją polską- pamięci Wisławy szymborskiej, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta

209

Autor: MBP

Wisława Szymborska pisała: „Niektórzy lubią poezję. Niektórzy – czyli nie wszyscy”… Jednak 23 października sala koncertowa Miejskiego Centrum Kultury była wypełniona po brzegi, co dowodzi, że czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim lubią wiersze. W tym dniu Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej przygotował wieczór z poezją polską  poświęcony pamięci Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta. Przybyłych powitała Ewa Adamska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Następnie zostały przybliżone fakty z życia tych trzech wybitnych poetów. Wiersze odczytali: Ewa Adamska – dyrektor MBP, Anna Rożej – wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego oraz uczniowie z tejże szkoły, z klasy II humanistycznej: Emilia Strzechowska, Dorota Kurzyk, Jakub Gamrot i Kacper Śmiałek, członkowie Klubu Seniora „Słoneczna Jedynka”, działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, w składzie: Wojciech Kuc, Andrzej Składowski, Gabriela Składowska, Teresa Maciejewska, Teresa Piescewicz, Maria Nabit oraz nasi czytelnicy: Maria i Czesław Mincerowie. Słowo mówione zostało wzbogacone o część artystyczną. Na scenie zaprezentowała trzy utwory: piosenkę Dawida Podsiadło pt. „Nieznajomy”, tekst Agnieszki Osieckiej „Zielono mi” oraz przebój Marka Grechuty „Dni, których nie znamy” – Weronika Politańska, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego  oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. prof. Tadeusza Wrońskiego, natomiast Czesław Miner, czytelnik MBP zaprezentował piosenkę Łucji Prus „Nic dwa razy się nie zdarza” do słów wiersza naszej noblistki, Wisławy Szymborskiej. Na widowni zasiedli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego oraz nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 10, nasze koleżanki – bibliotekarki, czytelnicy i sympatycy poezji. Wieczór z poezją wzbogaciły filmy z życia tych wybitnych poetów oraz prezentacja multimedialna. Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu  spotkania: Jackowi Wojciechowskiemu – informatykowi MBP, Januszowi Dziubałtowskiemu, instruktorowi teatralnemu i animatorowi kultury, współpracującemu z Klubem Seniora „Słoneczna Jedynka”, nauczycielce języka polskiego z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego Adrianna Jachimowska, kwiaciarni „Blanka i Pasja”, Zakładowi Fotograficznemu Agnieszki i Konrada Kierebińskich. Warto sięgać po tomiki wierszy Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta, które od lat wzruszają, bawią i uczą. Na zakończenie spotkania wszyscy przybyli mogli porozmawiać przy herbacie i ciastku oraz przede wszystkim przy dobrej poezji.