Radni miejscy zweryfikowali wysokość ulgi za odbiór śmieci

401

Autor: Urząd Miasta

Od 1 grudnia właściciele nieruchomości zamieszkanych przez członków rodzin wielodzietnych będą mogli skorzystać z 20-procentowej ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jej obniżenie (z dotychczasowych 50 procent) było konieczne w związku ze zmianami wprowadzonymi przez ustawodawcę w Karcie Dużej Rodziny oraz z obecną sytuacją na rynku. Dzięki temu będzie możliwe utrzymanie dotychczasowej opłaty za odbiór śmieci dla tomaszowian niekorzystający z ulg.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rada gminy może w drodze uchwały zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkanych, jeśli w gospodarstwie domowym dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także rodziny wielodzietne na podstawie ustawy Karta Dużej Rodziny.

W Tomaszowie Maz. rodziny wielodzietne – decyzją Rady Miejskiej ‒ mogły korzystać z 50-procentowej ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi od maja 2016 roku. Na koniec 2018 roku uprawnionych do korzystania z tej ulgi było 1512 osób. Jednak od stycznia 2019 roku – wraz ze zmianami wprowadzonymi w ustawie Karta Dużej Rodziny ‒ dotyczącymi m.in. definicji dużej rodziny, która rozszerzyła to pojęcie o osoby, które – co prawda – są członkami rodzin wielodzietnych, ale w wielu przypadkach już od lat nie tworzą wspólnych gospodarstw domowych, bo dzieci założyły własne rodziny ‒ lawinowo wzrosło zainteresowanie tych osób ulgą i liczba złożonych przez nie wniosków o częściowe zwolnienie z opłat za odbiór śmieci. W ciągu kilku miesięcy liczba uprawnionych do korzystania z ulgi zwiększyła się do 2313 osób.

Na to nałożyła się trudna sytuacja na rynku gospodarki odpadami, która wymusiła na samorządach podniesienie cen za odbiór nieczystości stałych. Nie ominęło to również Tomaszowa Maz. W perspektywie jest też wzrost opłaty środowiskowej, które muszą ponosić instalacje komunalne, a w konsekwencji mieszkańcy. Aby nie dopuścić do kolejnej podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która objęłaby wszystkich tomaszowian, radni – większością głosów za – zdecydowali na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 31 października, o obniżeniu ulgi dla rodzin wielodzietnych z 50 do 20 procent.