Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok – konsultacje

183

Autor: Urząd Miasta

Do 18 listopada trwają konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych.

Konsultacje w celu zgłaszania uwag i opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 trwają do 18 listopada.

Formularz konsultacji znajduje się:

  • na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim tomaszow-maz.pl, w zakładce: „Organizacje pozarządowe” – Współpraca pozafinansowa – Programy i sprawozdania
  • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne”
  • w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, ul. POW 10/16, budynek C, parter, pokój nr 2.

 Uwagi i opinie można zgłaszać:

  • drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) na adres:

      Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

      Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
      ul. POW 10/16

      97-200 Tomaszów Mazowiecki

  • drogą elektroniczną na adres: wsp@tomaszow-maz.pl
  • osobiście do Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia (adres wskazany powyżej) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

 Uwagi i opinie z datą wpływu po 18 listopada 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

– Program

– Formularz uwag

Pliki do pobrania