Szkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej

307

Autor: SP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

By upamiętnić 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości,  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3  im. Józefa Piłsudskiego podjęli się wielu ciekawych inicjatyw. Rywalizowali w konkursach o charakterze patriotycznym, przygotowali kiermasz niepodległościowy, wreszcie 8 listopada spotkali się na sali gimnastycznej, by wziąć udział w Szkolnym Festiwalu Piosenki Patriotycznej.
Przed rozpoczęciem konkursu cała społeczność szkolna odśpiewała cztery zwrotki hymnu narodowego, włączając się tym samym w ogólnopolską akcję „Do hymnu” rozpropagowaną przez MEN. Następnie swoje umiejętności wokalne prezentowali przedstawiciele poszczególnych klas.

Jury konkursowe doceniło najlepsze ich zdaniem prezentacje . Wśród najmłodszych I miejsce zajęła Marysia Wójcik z kl. IIb.  II miejsce  trafiło do Filipa Wójciaka i klasy Ia. III pozycję uzyskała klasa Ib. W kategorii starszych uczniów na zwycięstwo zasłużyła Weronika Wójcik z kl. VIIa. II miejsce wyśpiewały dziewczyny z klasy VIII: Amelia Bąk, Paulina Dula, Zosia Jagodzińska i Hania Jagodzińska. Trzecia nagroda trafiła do rozśpiewanych chłopców z klasy V.

Na zakończenie spotkania głos zabrała Lucyna Siudzińska, dyrektor szkoły, która podziękowała uczniom za chwile wzruszeń i radości oraz  piękną postawę w czasie apelu. Słowa uznania skierowała też do nauczycielek: pani Izabeli Kowary, pani Marzeny Zwolskiej, pani Izabeli Kolanko i pani Edyty Sałowskiej, które zadbały o oprawę plastyczną, muzyczną oraz czuwały nad całością imprezy.