„Parafie i kościoły polskie w Chicago” oraz „Cmentarz Na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda” – najnowsze publikacje Instytutu Polonika

516

Instytut POLONIKA oddaje w ręce czytelników dwie niezwykłe publikacje przybliżające miejsca ważne dla polskiej historii i kultury. Album „Parafie i kościoły polskie w Chicago” oraz monografia „Cmentarz Na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda” zachowują od zapomnienia niezwykłe świadectwa polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Album „Parafie i kościoły polskie w Chicago” jest pokłosiem prac dokumentacyjnych prowadzonych od 2017 r. w ramach projektu „Parafie i kościoły polskie w USA” finansowanego dzięki funduszom programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”. Od 2018 r. do projektu włączył się Instytut POLONIKA, który m.in. wspiera finansowo wydawanie publikacji.

– Dziedzictwo Polonii amerykańskiej pilnie wymaga udokumentowania, ponieważ ginie na naszych oczach – z około tysiąca polskich ośrodków duszpasterskich pozostało mniej niż połowa i proces ten postępuje – mówi Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Instytutu POLONIKA.

Przygotowany we współpracy z naukowcami z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie album przywraca pamięć o roli polskich społeczności w rozwoju kościoła katolickiego w USA. To właśnie przy placówkach duszpasterskich toczyło się życie Polonii amerykańskiej –  powstawały szkoły, nauczano języka polskiego, wydawano gazety, publikowano książki, działały chóry, zespoły muzyczne, taneczne i teatralne, odbywały się wystawy i koncerty oraz prowadzono działalność charytatywną.

Album „Parafie i kościoły polskie w Chicago” przedstawia historię, architekturę i sztukę ponad 20 kościołów w Chicago i jest pierwszym tomem cyklu albumowych publikacji poświęconych parafiom i kościołom polskim w USA. Publikacja została wydana w dwóch językach, dzięki czemu jest dostępna zarówno polsko, jak i anglojęzycznym czytelnikom, oraz opatrzona artystycznymi zdjęciami autorstwa Norberta Piwowarczyka.

Monografia „Cmentarz Na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda” jest pierwszym tak wszechstronnym opracowaniem poświęconym polskiej nekropolii. Książka powstała dzięki pracom dokumentacyjnym prowadzonym w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki UKSW w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (obecnie Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego). Połączenie sił badaczy polskich i litewskich zaowocowało powstaniem publikacji przedstawiającej w sposób kompleksowy obraz nekropolii Na Rossie jako świadectwa dziedzictwa kulturowego Polski i Litwy.

W monografii została uwzględniona zarówno historia miejsca, ocena wartości artystycznej nagrobków, grobowców i kaplic, jak i kompozycja przestrzenna cmentarza z analizą szaty roślinnej. Niezwykle rzetelnie opracowane teksty ilustrują fotografie przedstawiające współczesny obraz cmentarza oraz nieznane dotąd archiwalia. Publikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych – polskiej i litewskiej.

Obie publikacje można zakupić w siedzibie Instytutu POLONIKA w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.polonika.pl