100 lat PCK i 60 lat Klubów Honorowych Dawców Krwi

588

Autor: Urząd Miasta

Jubileusze stulecia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża oraz sześćdziesięciolecia istnienia w jego strukturach Klubów Honorowych Dawców Krwi świętowano 22 listopada w Tomaszowie Mazowieckim. Uroczystość z tej okazji odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta. Były podziękowania, odznaczenia i jubileuszowy tort.

Spotkanie, w którym uczestniczyli honorowi dawcy krwi, prezesi Klubów HDK PCK, przedstawiciele władz miasta i powiatu, darczyńcy, dyrektorzy szkół, w których działają koła PCK, i inni zaproszeni goście, rozpoczęto odśpiewaniem hymnu PCK. Po nim zebranym przypomniano historię PCK oraz działalność i zadania ruchu honorowego krwiodawstwa w Tomaszowie Mazowieckim.

stulecie PCK Charkiewicz

Główny punkt uroczystości stanowiło wręczenie podziękowań, medali i odznaczeń zasłużonym honorowym dawcom krwi. Łącznie wyróżniono ponad 90 osób, w tym 39 odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, nadawaną przez Ministra Zdrowia za wieloletnie oddawanie krwi. Wśród nich byli Dariusz Charkiewicz (który otrzymał również bardzo cenną, bo rzadko przyznawaną, odznakę „Kryształowe Serce”) i Monika Gierczak z Klubu HDK PCK Kropla Życia.

Wręczono także odznaki „Zasłużony HDK” I, II, III stopnia, przyznawane w zależności  od ilości oddanej krwi (kobiety 5, 10, 15 litrów, a mężczyźni 6, 12, 18 litrów), a także odznaki Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. 31 osób otrzymało Medale 100-lecia PCK.

stulecie PCK pani prezydent statuetka

Z okazji jubileuszu zasłużonych tomaszowskich działaczy HDK PCK wyróżnił również prezydent Tomaszowa Maz. Marcin Witko. Okolicznościowe statuetki z rąk wiceprezydent miasta Izabeli Śliwińskiej odebrali: Zdzisław Lem, Andrzej Pyziak, Jerzy Dubiński, Irena Zielińska oraz przewodniczący KR HDK PCK Sławomir Kaczyński.

100-lecie PCK występ przedszkolaków

Jubileuszową uroczystość urozmaiciły występy dzieci z Przedszkola nr 2, które zostały przygotowane przez Dorotę Klimczak i Monikę Badurę, a także Julii Zaczyńskiej, uczennicy I LO. Na koniec  wszyscy poczęstowani zostali okolicznościowym tortem z Cukierni Mazurek.

Organizatorami  uroczystości z okazji 100-lecia PCK i 60-lecia HDK PCK byli: Tadeusz Przywara,  Dariusz Charkiewicz, Antoni Smolarek, Jan Głowa, Barbara Kobacka.

Założycielem i twórcą ruchu Czerwonego Krzyża jest Henry Dunant (1828‒1910), kupiec szwajcarski z Genewy, pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla (1901). W Polsce organizacja powstała po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. 18 stycznia 1919, z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski, zwołano naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami, które ‒ pod patronatem Heleny Paderewskiej ‒ utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Pierwszym prezesem organizacji został Paweł Sapieha. W 1927 roku Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż, który działa nieprzerwanie do dziś.