Tomaszowski Oddział ZUS obchodził wraz z gośćmi 85-lecie ZUS

326

Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim zorganizował uroczyste obchody 85-lecia istnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica, na uroczystość przybyli zaproszeni goście, którzy na co dzień współpracują z Zakładem.

ZUS ma długą historię, funkcjonuje już od 1934 r. W czasie okupacji pracownicy ZUS dzielnie wykonywali swoją pracę. Często z narażeniem życia, pomagali uzyskać dokumenty osobom represjonowanym. W okresie powojennym ubezpieczonych z każdym rokiem przybywało. – powiedziała Jolanta Malińska, dyrektor Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim. – Dziś ZUS jest innowacyjną instytucją i można powiedzieć pierwszym polskim e-Urzędem. W ostatnich 3 latach wprowadziliśmy wiele reform w życie, począwszy od e-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienia lekarskie, e-składkę, która uprościła opłacanie składek przez płatników i pozwoliła na uszczelnienie systemu ubezpieczeń społecznych, co widać choćby po tym, że w 2018 r., do systemu wpłynęło o 20 mld złotych więcej niż w roku poprzedzającym wprowadzenie tego ułatwienia. Od początku roku wdrażamy też projekt e-Akta, który skraca okres przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat i dygitalizuje akta. Nie zapominajmy o ważnych zadaniach, które sprawnie i rzetelnie zostały wykonane przez Zakład tj. wdrożenie projektu Mama4+, trzynasta emerytura i wiele innych. – wymienia Jolanta Malińska.

W spotkaniu uczestniczyła dr. Małgorzata Olszewska ze adiunkt ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przez wiele lat związana wcześniej zawodowo z Zakładem jako dyrektor najpierw I-ego, a następnie II-iego oddziału w Łodzi. W wykładzie pod nazwą „ZUS w polityce społecznej – zagadnienia wybrane” – zwróciła uwagę, że ZUS działający na rzecz wielu osób zawsze jest wpleciony w politykę społeczną. – W każdym zadaniu realizowanym przez ZUS widzimy czym zajmuje się Zakład działając na rzecz różnych osób znajdujących się w potrzebie, takim którym się całkiem dobrze powodzi, ale również takim, którym  czasem potrzebne jest po prostu dobre słowo. Takie osoby przychodzą czasem na Salę Obsługi Klientów po prostu się wyżalić, bo nie mają komu o nich powiedzieć. – powiedziała dr Małgorzata Olszewska. Odnosząc się do jubileuszu Zakładu powiedziała, że – ZUS jest nowoczesną, innowacyjną i jedyną instytucją, która może realizować wszystkie zadania na rzecz ubezpieczonych.     W ramach jubileuszu podziękowano organizacjom, instytucjom i przedstawicielom szkół i władzy ściśle współpracującym z tomaszowskim oddziałem ZUS  i przede wszystkim wyróżnionym pracownikom Oddziału i podległych mu jednostek. Na ręce Jolanty Malińskiej, dyrektora tomaszowskiego oddziału ZUS wpłynęły gratulacje z okazji jubileuszu od zaproszonych gości.

Podsumowano też wyniki konkursu plastycznego na kartę okolicznościową, związaną z jubileuszem 85-lecia ZUS, który wygrała Wiktoria Papież – uczennica tomaszowskiego Liceum Plastycznego. Jej kartka przedstawia dwie splecione dłonie i opatrzona jest hasłem „85 lat razem”.

Uroczystości zakończyły się koncertem uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego